SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Grad Prelog proslavio svoj dan

06.12.2011
6. prosinca

Grad Prelog 6. prosinca proslavio je svoj dan. Služene su svete mise, odana počast znamenitim Preložanima, a u Domu kulture održana je svečana sjednica Gradskog vijeća.

U Domu kulture u Prelogu u utorak 6. prosinca, nakon svete mise i polaganja vijenca na spomeniku Domovinskom ratu, križu na groblju i spomen-ploči priločkim velikanima na župnoj crkvi, održana je svečana sjednica Gradskog vijeća.

Svečanu sjednicu Gradskog vijeća otvorila je predsjednica Terezija Božek. Gradonačelnik Dragutin Glavina podsjetio je, uz ostalo, i na posljedice gospodarske krize i njenom utjecaju na slabije punjenje proračuna. No, najavio je da će uskoro izvijestiti o rezultatima pregovora o dolasku novih tvrtki u Prelog, a time i otvaranju novih radnih mjesta. Potom je prikazan film Studija Vipro o investicijama u 2011. godini.
Najvidljivija je najveća investicija u 2011. godini - projekt uređenja prostora između Doma kulture i Gradske kavane Lovac u Prelogu. Prema projektnoj dokumentaciji tvrtke "ARHITEKT ATELJE" iz Čakovca, često blatnjav i prilično zapušten prostor dobio je novo ruho. Obavljena je zamjena postojeće kanalizacije, riješena je oborinska odvodnja, opločen je trg, postavljena fontana i nadstrešnica za odvijanje gradskih kulturnih manifestacija, hortikulturno je cijeli prostor uređen, a postavljena je i javna rasvjeta. Cijela je investicija stajala oko tri milijuna kuna, a izvođač je bila tvrtka Tegra iz Čakovca.

Grad Prelog je krenuo i u sanaciju svih odlagališta na području grada. Dosad su sanirana sva odlagališta po mjesnim odborima, a preostalo je najveće odlagalište komunalnog otpada "Gorice" u Prelogu, gdje su radovi započeti prije godinu dana pred završetkom. Izvođač je zajednica ponuditelja GT TRADE iz Splita i Pavlic-asfalt-beton iz Goričana. Radove zajednički financiraju Grad Prelog s 40 i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 60 posto, a ugovorena cijena je oko dva i pol milijuna kuna.
U tijeku su radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora u dijelu ulice Kralja Zvonimira i Industrijske zone u Prelogu. Radi se o investiciji Međimurskih voda, Hrvatskih cesta i Grada Preloga. Izvođači su Međimurska Hidrogradnja Čakovec, PZC Varaždin i GKP PRE-KOM. Nakon izgradnje kanalizacije, rekonstruirana je državna cesta D20 na potezu od Kapelice kod Veterinarske stanice Prelog do izlaza iz Preloga. Uređena je i javna površina uz prethodno navedenu dionicu, a u tijeku je izgradnja pješačko biciklističkih staza. Vrijednost prve faze projekta iznosi oko sedam milijuna kuna. U tijeku su radovi na izgradnji prometnica i kanalizacije u dijelu naselja Novi Jug u Prelogu. Izvođač je tvrtka Pavlic-asfalt-beton iz Goričana, a vrijednost je 3,8 milijuna kuna. Radovi se izvode po fazama, a predviđeni završetak radova je 31. prosinca 2013. godine.
Grad Prelog u suradnji s Elektrom Čakovec izveo je radove na niskonaponskoj mreži i dijelu javne rasvjete, dok će se preostali dio javne rasvjete izvesti do proljeća 2012. Vrijednost ovih radova iznosi 100.000 kuna. Također, završeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže područja Novi Jug Prelog. Radove je izvela tvrtka Međimurska hidrogradnja za iznos od 206.000 kuna. Završeni su radovi na izvedbi pješačkih staza na dionici – spoj rotor Sajmišna ulica L20038 sa Ludbreškom ulicom (dio ulice Kneza Domagoja) u Prelogu. Izvođač je Tegra, a ukupna vrijednost radova iznosi 580.000 kuna. Radove zajednički financiraju Grad Prelog i Županijska uprava za ceste.
U tijeku su radovi na izgradnji sportsko-rekreacijskog centra s pratećim sadržajima na području DPU Sportsko – rekreacijskog centra južno od ulice Matije Gupca u Prelogu. U okviru tog projekta Grad Prelog završio je radove na izvedbi prometnice i oborinske odvodnje produžetka ulice Matije Gupca u Prelogu do spoja sa županijskom cestom. Izvođač radova je Tegra, a ugovoreni iznos radova je oko 250.000 kuna. U okviru projekta izvedena je i vodovodna mreža produžetka ulice Matije Gupca u vrijednosti od 65.000 kuna. Ulaže se i dalje u projektnu dokumentaciju nužnu za početak radova. Donesene su i usvojene II. izmjene i dopune dijela DPU Gospodarske zone Prelog – Sjever. U tijeku je izrada prijedloga Detaljnog plana uređenja centra Preloga. Ovih dana Međimurske vode raspisat će natječaj za izradu projektne dokumentacije za kanalizacijsku mrežu naselja na području Grada Preloga (za naselja Prelog, Čehovec, Otok, Cirkovljan, Oporovec, Draškovec, Hemuševec i Čukovec). Radi se o razdjelnom sustavu kanalizacijske mreže, a Grad Prelog sufinancirat će kompletni projekt.
U Cirkovljanu su završeni radovi na izgradnji dijela ceste Cirkovljan – Donji Kraljevec i uređenju trga Sv. Lovre u Cirkovljanu. Izvođač je zajednica ponuditelja Tegra iz Čakovca i PRE-KOM Prelog, a vrijednost iznosi oko milijun i pol kuna. Izvedena je i rekonstrukcija dijela županijske ceste (ulica Zdenci) s proširenjem kolnika, rješenjem oborinske odvodnje, te izvedbom pješačkih staza i kolnih ulaza, što je stajalo oko 300.000 kuna. U okviru uređenja trga Sv. Lovre u Cirkovljanu izvršeno je i preseljenje distributivne redukcijske plinske stanice s Trga Sv. Lovre na lokaciju u ulici Zdenci. Izvedeni su radovi na uređenju prostorija Udruge Mladih u objektu bivše Poljoprivredne zadruge u vrijednosti od 30.000 kuna. U Oporovcu završeni su radovi na vanjskom uređenju dvorišta Doma kulture, od iskopa i navoza šljunka i oborinske odvodnje do opločenja dvorišta i hortikulturnog uređenja. Radove je obavio Pre-kom za 85.000 kuna. Završeni su i radovi na obnovi vanjske fasade i stolarije Doma kulture, te su ugrađena vrata na novom vatrogasnom spremištu. Iznos izvedenih radova je 27.000 kn. Završeni su i radovi na rekonstrukciji dijela Županijske ceste 2039 s izgradnjom pješačke staze,uređenjem parkirališta i rješenjem oborinske odvodnje u ukupnom iznosu od 50.000 kuna. U Draškovcu su završeni radovi na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture.
U okviru projekta izvršeno je prekrivanje krovišta, kompletna zamjena stolarije, izvedba vanjske fasade i kompletni unutarnji soboslikarski i keramičarski radovi. Sveukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 300.000 kuna, a projekat sufinancira Ministarstvo kulture sa 100.000 kuna, dok preostali iznos financira Grad Prelog. Župa Draškovec je u suradnji s Gradom ušla u projekt uređenja okoliša crkve sv. Roka.
Završeni su radovi na izgradnji pješačke staze i rekonstrukciji županijske ceste 2034 sa rješenjem oborinske odvodnje na dionici Hemuševec-Draškovec (ulica Kralja Zvonimira) do spoja sa državnom cestom D20. Izvođač radova je Hogra iz Čakovca, vrijednost je oko 500.000 kuna, a projekt zajednički financiraju Grad Prelog i Županijska uprava za ceste. Završeni su radovi na izvedbi plinske mreže Zelene ulice u Draškovcu. Investitor je tvrtka Međimurje plin Čakovec, a izvođač radova tvrtka Đurkin. U Hemuševcu je izvedena i asfaltirana cesta u produžetku ulice A. G. Matoša u vrijednosti od 30.000 kuna. U Otoku su postavljeni koševi i iscrtano je košarkaško igralište uz Dom kulture. U Čehovcu su dopunjena igrala na dječjem igralištu u parku u centru naselja, koji je i uređen. U tijeku su radovi na uređenju prostorija MO u Domu kulture, a također u tijeku su i radovi na izvedbi termotehničkih instalacija u prostorijama DVD-a Čehovec.
Pored svih navedenih investicija tijekom godine, sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture, obavljeni su radovi na održavanju i uređenju javnih površina, sadnji cvijeća, održavanju drvoreda, održavanju javne rasvjete, održavanju nerazvrstanih cesta, održavanju tržnice, odlaganju komunalnog otpada te održavanju odvodnje i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Preloga, a u što je Grad uložio iznos dodatnih 1.600.000 kuna. Izvedeni su i radovi na obnovi horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada (obnova pješačkih prelaza, zaustavnih linija, razdjelnih prometnih crta i drugo). Ulaganje u uređenja Grada prepoznala je i Hrvatska turistička zajednica, izabravši Prelog za najuređenije naselje do 5000 stanovnika. Kulturni život bit će još raznovrsniji jer je nakon obnove Glavne 35, Grad Prelog krenuo u rekonstrukciju upravne zgrade u Glavnoj 33. Projektom rekonstrukcije predviđena je prenamjena u Kulturni centar s knjižnicom i čitaonicom u prizemlju, galerijskim prostorom na katu i multimedijalnim prostorom u potkrovlju. Grad je pokrenuo postupak javne nabave radova, a ponude će se otvoriti 14. prosinca. Grad je 11. srpnja s Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva sklopio ugovor o zajedničkom financiranju projekta.

Na svečanoj sjednici najsvečaniji dio bio je podjela priznanja Plaketa i Grb Grada Preloga, koje su dobitnicima uručili Terezija Božek i Dragutin Glavina. Grb grada Preloga uručen je preloškom ogranku Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Draženu Gregorašu i Dijani Uvodić-Đurić. Gradske Plakete primili su Dobrovoljno vatrogasno društvo Čukovec, Božidar Golomboš, Stjepan Čižmešija, Ivica Radiković i Margit Mirić. Program je vodio Željko Sokač, a nastupio je gudački kvartet iz Varaždina. Na sjednici su bili saborski zastupnici, zamjenik župana Matija Posavec koji je gradonačelniku D. Glavini čestitao na ulasku u Hrvatski sabor, gradonačelnici, načelnici, direktori javnih poduzeća i brojni drugi uzvanici.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava