SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Gradonačelnik Kolarek čestitao Zlatku Hovatu na obrani doktorske disertacije

Fotografije uz članak 3
29.02.2024

U Upravi Grada Preloga, gradonačelnik Ljubomir Kolarek priredio je prijem te čestitao na obrani doktorske disertacije Zlatku Horvatu iz Cirkovljana. Zlatko Horvat je rođen 22. travnja 1963. godine u Prelogu. Na interfakultetskom odjelu za geoinformatiku Z_GIS Sveučilišta u Salzburgu, stekao je akademsko zvanje magistar geoinformacijskih znanosti i sustava. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju geodezije i geoinformatike stekao je zvanje sveučilišni specijalist geodezije i geoinformatike. Disertaciju pod nazivom „Geografska marginalnost: identifikacija i analiza na primjeru Međimurja“ je obranio 27. veljače 2024. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geografski odsjek. Zaposlen je u Državnoj geodetskoj upravi, Područni ured za katastar Čakovec. Autor je i koautor je dvadeset znanstvenih i stručnih radova te je sudjelovao na brojnim znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu. Aktivno se služi engleskim jezikom i pasivno njemačkim. Poznati je hrvatski zagonetač s objavljenih približno 1000 radova.

Predmet istraživanja doktorskog rada „Geografska marginalnost: identifikacija i analiza na primjeru Međimurja“ jest geografska marginalnost, a glavni je cilj istraživanja izraditi metodologiju za identificiranje i analiziranje marginalnih područja Međimurja na prostornoj razini naselja. Razmatra se osnovni pojam, kompleksnost fenomena te indikatori podobni za određivanje marginalnih područja Međimurja. U istraživanju je uz primjenu GIS metoda korištena kombinacija kvantitativnih (eksplorativna faktorska analiza) i kvalitativnih (polustruktuirani intervju) metoda. Za eksplorativnu faktorsku analizu korišteno je odabranih 30 varijabli. Podobnost varijabli testirana je Kaiser-Meyer-Olkinovom mjerom te Barttletovim testom. Korišteni su slobodni programi otvorenog koda R, JASP i QGIS. Analizom je izdvojeno šest faktora pomoću kojih prepoznajemo karakteristične tipove naselja Međimurja: 1. prostorna koncentracija i ekonomska dinamika; 2. demografska dinamika i starenje stanovništva; 3. obrazovanost i ekonomska diversifikacija; 4. dostupnost centralnih funkcija; 5. tradicionalna ekstenzivna poljoprivredna proizvodnja; 6. stacionarni radni kontingent usmjeren na primarne djelatnosti. Na osnovi faktorskih bodova izračunat je međimurski indeks marginalnosti naselja (MIMaNa).

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr