SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Gradska uprava

Datoteke uz članak
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Preloga od 2018. do 2022. godine.pdf    Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Preloga od 2018. do 2022. godine 971.81 kB
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Preloga za 2022. godinu 153.81 kB
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Preloga za 2023. godinu .pdf    Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Preloga za 2023. godinu 190.49 kB
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Preloga za 2024. godinu .pdf    Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Preloga za 2024. godinu 182.61 kB
2326_8901_strategija.pdf    Strategija gospodarskog razvitka Grada Preloga 355.99 kB
Strategija razvoja Grada Preloga_2018.- 2028..pdf    Strategija razvoja Grada Preloga 2018. - 2028. 1.72 MB
2326_8902_prostorniplan.pdf    Prostorni plan uređenja Grada Preloga 483.90 kB
2326_8903_centaristok.pdf    Detaljni plan uređenja dijela centra u Prelogu - ISTOK 475.61 kB
Strategija razvoja_Grad Prelog_final_nakon sjednice GV.pdf    Strategija razvoja poduzetničkog okruženja Grada Preloga do 2020. 4.75 MB
Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu- Grad Prelog.pdf    Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu - Grad Prelog 749.58 kB
Tablični prikaz Izvješća o provedbi Provedbenog programa Grada Preloga.pdf    Tablični prikaz Izvješća o provedbi Provedbenog programa Grada Preloga 441.56 kB
Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine.pdf    Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine 260.04 kB
Provedbeni program Grada Preloga za razdoblje od 2022. do 2025. godine.pdf    Provedbeni program Grada Preloga za razdoblje od 2022. do 2025. godine 1.82 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr