SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Gradsko vijeće Grada Preloga održalo šesnaestu sjednicu ovog saziva

21.03.2024

Šesnaestu sjednicu u ovom sazivu održalo je, u četvrtak 21. ožujka, Gradsko vijeće Grada Preloga. Na početku sjednice, u aktualnom satu, pitanja su postavljali vijećnici Gradskog vijeća Grada Preloga. Tako je Nikola Madić postavio pitanje o postavljanju umjetne trave u Parku Mladosti u Prelogu te o asfaltiranju ulica na području juga u Prelogu, dok je Margit Mirić postavila pitanje o uređenju ribnjaka u Čukovcu. Vijećnik Božidar Glavak postavio je pitanje o kvadraturi košenja u Novoj ulici u Cirkovljanu te predložio točnu izmjeru površina za košnju u svim naseljima, a Mario Vrbanec postavio je pitanje o rješavanju kritičnih točaka u prometu, posebno u Čehovcu te postavio pitanje o pratećim objektima uz obilaznicu Preloga. I posljednji u nizu, vijećnik Josip Novak postavio je pitanje o uređenju ugostiteljskog objekta Marina te pitanje o nastavku radova na prostoru zapadnog dijela Marine Prelog te mogućem uređenju kampa u tom dijelu Sportsko rekreacijske zone Marina.  Na sva je pitanja odgovorio gradonačelnik Ljubomir Kolarek.

Na dnevnom se redu našao niz točaka, a sjednica je započela prihvaćanjem Izvješća o radu gradonačelnika, od srpnja do prosinca 2023. godine. Na dnevnom se redu našao i prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu te niz točaka vezan uz ovu Odluku, o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, programa javnih potreba u kulturi i sportu te socijalnoj skrbi. Raspravljalo se i o izvješćima o poslovanju za 2023. godinu gradskih tvrtki, Dječjeg vrtića Fijolica, Knjižnice i čitaonice, Doma kulture Grada, Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu te Pučkog otvorenog učilišta Prelog za 2023. godinu. Što se tiče Proračuna, iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici od 9.125.669,96 eura, te realizirani ukupni rashodi i izdaci od 8.444.798,15 eura, te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od 680.871,81 euro. Obzirom na iznos prenesenog negativnog rezultata iz prethodne godine u iznosu od 482.247,85 eura, ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2023. godine je pozitivan i iznosi 198.623,96 eura.

Također raspravljalo se i o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija Zelene ulice u Draškovcu“, o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika te Odluke o dopuni Pravilnika o ocjenjivanju službenika u upravnim tijelima Grada Preloga. Prihvaćene su i odluke o stavljanju van snage Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine, o donošenju V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu, o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2023. godini, o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga za 2023. godinu. Ravnateljem Pučkog otvorenog učilišta imenovan je dosadašnji privremeni ravnatelj Mladen Križaić, a također je donijeta i Odluka o imenovanju parka u Oporovcu kojom se imenuje sportski park u naselju Oporovec, Sportski park Damir Dominić.

Na dnevnom redu, koji je sadržavao dvadeset i dvije točke našli su se i prijedlozi odluka vezano uz korištenje sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini, utrošak sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu te gospodarenje otpadom na području Grada Preloga u 2023. godini, kao i prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Preloga.

Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo je i Odluku o isplati prigodne nagrade povodom blagdana Uskrsa umirovljenicama s područja Grada Preloga. Ono što je promjena ove godine jest da će poklon uz Uskrs dobiti svi umirovljenici s područja Grada Preloga, a ovom odlukom Grad Prelog dodjeljuje jednokratne prigodne naknade povodom blagdana Uskrsa svim umirovljenicima, korisnicima hrvatskih i inozemnih mirovina, s područja Grada Preloga povodom Uskrsnih blagdana. Vrijednost naknade svim umirovljenicima, korisnicima hrvatskih i inozemnih mirovina iznosi 30,00 €.

TONSKI ZAPIS ŠESNAESTE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PRELOGA

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr