SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Izvješće o Javnoj raspravi - V. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu

Fotografije uz članak 1
19.03.2024

Grad Prelog objavio je početkom ožujka Javnu raspravu o V. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. Javna rasprava trajala je od 08.03.2024. do 18.03.2024. Javni uvid u Prijedlog Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu mogao se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Preloga te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, https://mpgi.gov.hr/ i na mrežnim stranicama Grada, https://www.prelog.hr/, a poveznica je bila dohvatljiva na mrežnim stranicama stručnog izrađivača, http://urbia.hr/ . Javno izlaganje stručnog izrađivača o Prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja održalo se u prostorijama gradske vijećnice Glavna 35, 40323 Prelog, dana 14.03.2024. U prilogu možete pronaći:

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI V. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA JUG U PRELOGU

Datoteke uz članak
Izvješće o Javnoj raspravi - V. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Izvješće o Javnoj raspravi - V. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 4.83 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr