SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog

Fotografije uz članak 1
25.05.2023

Grad Prelog pokrenuo je, početkom mjeseca svibnja, Ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog. Ponovna javna rasprava trajala je do 15.05.2023. Javni uvid u elaborat za ponovnu javnu raspravu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog, mogao se izvršiti za vrijeme trajanja Ponovne javne rasprave u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme te na mrežnim stranicama Grada Preloga (https://www.prelog.hr/), kao i na mrežnim stranicama stručnog izrađivača (http://urbia.hr/). Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog organiziramo je u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog dana 09.05.2023. U prilogu možete pronaći Izvješće o navedenoj Ponovnoj javnoj raspravi.

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PODRUČJA „LEŠČAČA“ DO SREDNJE ŠKOLE PRELOG

Datoteke uz članak
IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PODRUČJA „LEŠČAČA“ DO SREDNJE ŠKOLE PRELOG.pdf    IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PODRUČJA „LEŠČAČA“ DO SREDNJE ŠKOLE PRELOG 5.99 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr