SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Popis sklopljenih ugovora - Grad Prelog

Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2013. godine predviđena mjera je "Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su javne vlasti sklopile s fizičkim ili pravnim osobama".

Vezano uz gore navedeno, u prilogu možete pronaći Registar ugovora i dodataka ugovora koje je Grad Prelog sklopio s fizičkim i pravnim osobama.

Registar ugovora i dodataka ugovora koje je Grad Prelog sklopio s fizičkim i pravnim osobama

Datoteke uz članak
Registar ugovora i dodataka ugovora koje je Grad Prelog sklopio s fizičkim i pravnim osobama.pdf    Registar ugovora i dodataka ugovora koje je Grad Prelog sklopio s fizičkim i pravnim osobama 1.23 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr