SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. izmjena i dopuna DPU područja lječilišno – turističkog kompleksa Draškovec

Fotografije uz članak 1
30.09.2016

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

Klasa: 350-02/16-01/2

Urbroj: 2109/14-04-16-35

Prelog, 07.09.2016.

 

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Zaključka gradonačelnika Grada Preloga, Klasa: 350-02/16-01/2, Urbroj: 2109/14-02-16-34 od 07.09.2016. godine objavljuje se

  

JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja

lječilišno – turističkog kompleksa Draškovec

(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 22/08 i 20/13)

                                                                   

  1. Javna rasprava će trajati od 14.09.2016. do 21.09.2016.
  2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja lječilišno – turističkog kompleksa Draškovec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 22/08 i 20/13) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 35, 40 323 Prelog svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i na web stranicama Grada Preloga  www. prelog.hr
  3. Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja lječilišno – turističkog kompleksa Draškovec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 22/08 i 20/13) organizirat će se u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 35, 40 323 Prelog, i to 19.09.2016. godine u 11,00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 21.09.2016. godine i to na slijedeći način:

-     postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,

-     davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,

-     upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Datoteke uz članak
OGLAS_o_otvaranju_JR_II_ID-DPU_Draškovec_2016.pdf    Oglas - javna rasprava 131.21 kB
II_ID_DPU_TZ_Draskovec_TEKST_2016_JR.pdf    II_ID_DPU_TZ_Draskovec_TEKST_2016_JR 2.19 MB
II_ID_DPU_TZ_Draškovec_2016_sažetak za javnost.pdf    II_ID_DPU_TZ_Draškovec_2016_sažetak za javnost 92.29 kB
II_ID_DPU_TZ_Draškovec_SVE_odredbe_JR.pdf    II_ID_DPU_TZ_Draškovec_SVE_odredbe_JR 536.54 kB
1_namjena_II_ID_DPU_DRASKOVEC_ljecil-turist_2016_JR.pdf    1_namjena_II_ID_DPU_DRASKOVEC_ljecil-turist_2016_JR 757.55 kB
2_1_promet_II_ID_DPU_DRASKOVEC_ljecil-turist_2016_JR.pdf    2_1_promet_II_ID_DPU_DRASKOVEC_ljecil-turist_2016_JR 772.19 kB
2_2_plin_voda_II_ID_DPU_DRASKOVEC_ljecil-turist_2016_JR.pdf    2_2_plin_voda_II_ID_DPU_DRASKOVEC_ljecil-turist_2016_JR 771.02 kB
2_3_struja-tel_II_ID_DPU_DRASKOVEC_ljecil-turist_2016_JR.pdf    2_3_struja-tel_II_ID_DPU_DRASKOVEC_ljecil-turist_2016_JR 781.70 kB
3_koristenje_II_ID_DPU_DRASKOVEC_ljecil-turist_2016_JR.pdf    3_koristenje_II_ID_DPU_DRASKOVEC_ljecil-turist_2016_JR 791.72 kB
4_uvjeti_II_ID_DPU_DRASKOVEC_ljecil-turist_2016_JR.pdf    4_uvjeti_II_ID_DPU_DRASKOVEC_ljecil-turist_2016_JR 546.27 kB
Izvješće o provedenoj javnoj raspravi_II_ID_DPU_TZ_DRAŠKOVEC_2016.pdf    Izvješće o provedenoj javnoj raspravi 2.35 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr