SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu

Fotografije uz članak 1
10.11.2022

Grad Prelog pokrenuo je Javnu raspravu o prijedlogu urbanističkog plana uređenja UPU područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu. Javna rasprava traje od 10.11.2022. do 09.12.2022. Javni uvid u prijedlog urbanističog plana uređenja, moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, te na mrežnim stranicama Grada Preloga http://www.prelog.hr/ , a poveznica je dohvatljiva na mrežnim stranicama stručnog izrađivača http://urbia.hr/  . Javno izlaganje stručnog izrađivača o prijedlogu UPU održat će se u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog, dana 22.11.2022. s početkom u 13:00 sati. Primjedbe i prijedlozi na rješenja iz prijedloga urbanističkog plana uređenja mogu se davati tijekom javne rasprave, zaključno s 09.12.2022. i to: postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja stručnog izrađivača, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja, upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi na Grad Prelog, Glavna 35, 40323 Prelog. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

Datoteke uz članak
Oglas o otvaranju Javne rasprave o prijedlozima urbanističkih planova uređenja.pdf    Oglas o otvaranju Javne rasprave o prijedlozima urbanističkih planova uređenja 204.01 kB
Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu SAŽETAK ZA JAVNOST.pdf    SAŽETAK ZA JAVNOST Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 257.94 kB
OBRAZLOŽENJE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    OBRAZLOŽENJE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 1.01 MB
PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 1.78 MB
KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 513.07 kB
PLAN PROMETA Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    PLAN PROMETA Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 498.15 kB
MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 504.23 kB
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 567.17 kB
MREŽE ELEKTROOPSKRBE, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I JAVNE RASVJETE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    MREŽE ELEKTROOPSKRBE, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I JAVNE RASVJETE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 529.54 kB
NAČIN I UVJETI GRADNJE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    NAČIN I UVJETI GRADNJE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 599.62 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr