SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja "Krč" u Čehovcu

Fotografije uz članak 1
16.11.2022

Grad Prelog pokrenuo je, Javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu. Javna rasprava traje od 16.11.2022. do 15.12.2022. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, te na mrežnim stranicama Grada Preloga http://www.prelog.hr/ , a poveznica je dohvatljiva na mrežnim stranicama stručnog izrađivača http://urbia.hr/. Javno izlaganje stručnog izrađivača o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu organizirat će se u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog, dana 29.11.2022. s početkom u 13:00 sati. Primjedbe i prijedlozi na rješenje iz Prijedloga UPU mogu se davati tijekom javne rasprave, zaključno s 15.12.2022. i to: postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja stručnog izrađivača, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja ili upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Gradu Prelog, Glavna 35, 40323 Prelog.

Datoteke uz članak
Oglas o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja Krč u Čehovcu.pdf    Oglas o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja "Krč" u Čehovcu 203.92 kB
PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU Urbanistički plan uređenja područja Krč u Čehovcu.pdf    PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU Urbanistički plan uređenja područja "Krč" u Čehovcu 1.52 MB
OBRAZLOŽENJE Urbanistički plan uređenja područja Krč u Čehovcu.pdf    OBRAZLOŽENJE Urbanistički plan uređenja područja "Krč" u Čehovcu 809.54 kB
KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA Urbanistički plan uređenja područja Krč u Čehovcu.pdf    KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA Urbanistički plan uređenja područja "Krč" u Čehovcu 438.46 kB
PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Urbanistički plan uređenja područja Krč u Čehovcu.pdf    PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Urbanistički plan uređenja područja "Krč" u Čehovcu 474.86 kB
NAČIN I UVJETI GRADNJE Urbanistički plan uređenja područja Krč u Čehovcu.pdf    NAČIN I UVJETI GRADNJE Urbanistički plan uređenja područja "Krč" u Čehovcu 436.18 kB
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA Urbanistički plan uređenja područja Krč u Čehovcu.pdf    UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA Urbanistički plan uređenja područja "Krč" u Čehovcu 412.24 kB
SAŽETAK ZA JAVNOST Urbanistički plan uređenja područja Krč u Čehovcu.pdf    SAŽETAK ZA JAVNOST Urbanistički plan uređenja područja "Krč" u Čehovcu 271.20 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr