SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNA RASPRAVA V. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu

Fotografije uz članak 1
08.03.2024

Grad Prelog objavljuje Javnu raspravu o V. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. Javna rasprava traje od 08.03.2024. do 18.03.2024. Javni uvid u Prijedlog Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, https://mpgi.gov.hr/ i na mrežnim stranicama Grada, https://www.prelog.hr/, a poveznica je dohvatljiva na mrežnim stranicama stručnog izrađivača, http://urbia.hr/ . Javno izlaganje stručnog izrađivača o Prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja održat će se u prostorijama gradske vijećnice Glavna 35, 40323 Prelog, dana 14.03.2024. s početkom u 13:00 sati. Primjedbe i prijedlozi na rješenja iz Prijedloga DPU mogu se davati tijekom javne rasprave, zaključno s 18.03.2024. i to na način: postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja stručnog izrađivača, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja ili upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Gradu Prelogu na gore navedenu adresu. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.  Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

JAVNA RASPRAVA V. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu

PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU V. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu

SAŽETAK ZA JAVNOST V. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu

DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – PLAN PROMETA

PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE

PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – MREŽE ELEKTROOPSKRBE, JAVNE RASVJETE I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

UVJETI GRADNJE

Datoteke uz članak
JAVNA RASPRAVA V. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    JAVNA RASPRAVA V. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 197.57 kB
PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU V. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU V. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 2.91 MB
SAŽETAK ZA JAVNOST V. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    SAŽETAK ZA JAVNOST V. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 549.71 kB
DETALJNA NAMJENA POVRŠINA.pdf    DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 966.33 kB
PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – PLAN PROMETA.pdf    PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – PLAN PROMETA 874.55 kB
PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE.pdf    PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE 959.19 kB
PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – MREŽE ELEKTROOPSKRBE, JAVNE RASVJETE I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA.pdf    PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – MREŽE ELEKTROOPSKRBE, JAVNE RASVJETE I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA 962.29 kB
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA.pdf    UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 912.26 kB
UVJETI GRADNJE.pdf    UVJETI GRADNJE 948.59 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr