SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga

Završeno 29.06.2022 - 14.07.2022

Temeljem članka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN br. 96/01. i 98/19.), članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN br. 17/19. i 98/19.) i članka 18. Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga koji je donijeti dana 12. lipnja 2015. godine, 16. rujna 2019. godine i 23. veljače 2022. godine, Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga,

 • jedan izvršitelj, puno radno vrijeme.

Za ravnatelja se mogu javiti osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 • položen stručni knjižničarski ispit,
 • najmanje pet godina rada u knjižnici,
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti, temeljem kojih se može očekivati da će s uspjehom voditi Knjižnicu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnica)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu
 • položen stručni knjižničarski ispit
 • potvrda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starija od šest mjeseci).

Uz prijavu kandidati su dužni predložiti i četverogodišnji plan rada.

Kandidati su dužni priložiti i potpisanu izjavu da su suglasni s korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost pred ostalim kandidatima pod jednakim uvjetima. 

Svi dokumenti se mogu priložiti u preslici (bez ovjere).

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Preloga.

Mandat ravnatelja je četiri godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose Povjerenstvu za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, s naznakom "Natječaj za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga".

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Grad Prelog zadržava pravo poništenja javnog natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

POVJERENSTVO

Datoteke uz članak
JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga .pdf    JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 99.32 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr