SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu

Završeno 27.05.2024 - 14.06.2024

Grad Prelog objavio je Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu. Savjetovanje traje od 27. svibnja do 14. lipnja 2024. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovog javnog poziva. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu, koji će se uputiti Gradskom vijeću Grada Preloga na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, Prelog ili na e-mail adresu: ured-grada@prelog.hr, zaključno s danom 14. lipnja 2024. godine. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Preloga: www.prelog.hr .

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2024. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2024. godinu

BILJEŠKE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju - I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu

 

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu.pdf    JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu 200.14 kB
I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2024. godinu.pdf    I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2024. godinu 249.61 kB
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2024. godinu.pdf    Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2024. godinu 162.10 kB
BILJEŠKE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2024. godinu.pdf    BILJEŠKE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2024. godinu 219.14 kB
Izvješće o provedenom savjetovanju - I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu.pdf    Izvješće o provedenom savjetovanju - I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu 289.19 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr