SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga

Završeno 14.02.2024 - 15.03.2024

Grad Prelog objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada PrelogaSavjetovanje traje od 14. veljače do 15. ožujka 2024. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovog javnog poziva. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga, koji će se uputiti Gradskom vijeću Grada Preloga na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, Prelog ili  na e-mail adresu: ured-grada@prelog.hr, zaključno s danom 15. ožujka 2024. godine. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Preloga: www.prelog.hr.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga

Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga

Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga

Izvješće o provedenom savjetovanju - Akcijski plan gradnje i ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga

 

 

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga.pdf    JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga 270.03 kB
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga.doc    Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata - Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga 39.50 kB
Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga 165.95 kB
Akcijski plan gradnje i ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga.pdf    Akcijski plan gradnje i ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga 3.57 MB
Izvješće o provedenom savjetovanju - Akcijski plan gradnje i ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga.pdf    Izvješće o provedenom savjetovanju - Akcijski plan gradnje i ili rekonstrukcije javne rasvjete Grada Preloga 153.61 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr