SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga

Završeno 25.05.2023 - 22.06.2023

Grad Prelog objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga. Savjetovanje traje od 25. svibnja do 22. lipnja 2023. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovog javnog poziva. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se te će se oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga, koji će se uputiti Gradskom vijeću Grada Preloga na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, Prelog ili  na e-mail adresu: ured-grada@prelog.hr, zaključno s danom 22. lipnja 2023. godine.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga s obrazloženjem

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga

 

 

 

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga.pdf    JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga 128.24 kB
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata.pdf    OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke ili drugih akata 79.79 kB
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga .pdf    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga 88.03 kB
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga.pdf    IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga 337.63 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr