SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Javno izlaganje o Projektno-tehničkoj dokumentaciji Interpretacijskog centra Prelog

Fotografije uz članak 1
06.11.2019

Grad Prelog poziva sve zainteresirane na Javno izlaganje o Projektno-tehničkoj dokumentaciji Interpretacijskog centra Prelog, projektne dokumentacije koja se sufinancira iz Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Javno izlaganje održat će se u srijedu 6.11.2019. godine u Multimedijalnoj dvorani Muzeja Croata insulanus Grada Preloga s početkom u 11.00 sati. Potrebno je naglasiti kako se radi o važnom lokalnom razvojnom projektu koji ima za cilj na jedan kvalitetan način iskoristiti i adaptirati zapušteni prostor u inovativan interpretacijski centar. Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije projekt će se prijaviti na neke od europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Interpretacijski centar Prelog - Prezentacija idejnog projekta

 

Datoteke uz članak
Javni poziv na Javno izlaganje o Projektno-tehničkoj dokumentaciji Interpretacijskog centra Prelog.pdf    Javni poziv na Javno izlaganje o Projektno-tehničkoj dokumentaciji Interpretacijskog centra Prelog 57.40 kB
Interpretacijski centar Prelog - Prezentacija idejnog projekta.pdf    Interpretacijski centar Prelog - Prezentacija idejnog projekta 10.29 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr