SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Konferencija Demografija u fokusu: istraživanje lokalnih i regionalnih perspektiva

12.12.2023

Središnji državni ured za demografiju i mlade organizirao je 12. prosinca s Gradom Prelogom i Hrvatskim katoličkim sveučilištem konferenciju Demografija u fokusu: Istraživanje lokalnih i regionalnih perspektiva. Konferencija, održana u prostoru Poduzetničkog centra Prelog, obuhvatila je regiju Sjeverne Hrvatske, Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku, Međimursku te Koprivničko-križevačku županiju. Konferenciju je otvorio gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, koji je istaknuo kako Grad Prelog u većoj mjeri zadržava svoje stanovnike, za što je zaslužna dobra gospodarska situacija u gradu i dostupnost radnih mjera. Župan Međimurske županije Matija Posavec naglasio je kako je Međimurska županija među prvima krenula uvoditi demografske mjere i mjere za mlade te da uspijeva zadržati stanovništvo unatoč blizini zemalja Europske unije poput Austrije i Njemačke. Prorektor Sveučilišta Sjever, izv. prof. dr. sc. Petar Mišević kazao je kako su institucije visokog obrazovanja ključne za gospodarski i demografski razvoj neke regije. Pohvalio je razvojnu politiku Vlade koja je omogućila decentralizaciju visokog obrazovanja i osnivanje ustanova visokog obrazovanja u manjim sredinama. Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić, istaknuo je važnost akademske zajednice u istraživanju demografskih trendova, kao i oblikovanje demografskih politika. Zamjenik državne tajnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Ante Babić zahvalio se jedinicama regionalne i lokalne samouprave na redovnom slanju podataka o demografskim mjerama, zbog čega sada raspolažemo s podacima iz cijele Republike Hrvatske. Istaknuo je kako županije, gradovi i općine imaju odlične demografske mjere te da su one uz demografsku politiku na nacionalnoj razini ključ demografske revitalizacije Hrvatske. Stručnjaci s Hrvatskog katoličkog sveučilišta su održali izlaganja o aktualnoj demografskoj slici regije Sjeverna Hrvatska te o demografskim mjerama regionalne i lokalne samouprave u regiji. Uslijedilo je izlaganje i radionica o suradnji jedinica lokalne i regionalne samouprave s državnim institucijama i ostalim akterima, a zatim završna rasprava sa sudionicima konferencije. Predavači su bili dr. sc. Tomislav Belić, dr. sc. Toni Ćosić, doc. dr. sc. Josip Ježovita, doc. dr. sc. Petra Palić i doc. dr. sc. Miriam Mary Brgles, a moderatorica Kornelija Bojanić iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr