SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Krešimir Has i Krešimir Lazar, duet čembala i violončela u Prelogu

Fotografije uz članak 14
19.05.2023

U petak, 19. svibnja, u organizaciji Doma kulture Grada Preloga održan je drugi koncert u Prelogu, u sklopu Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Gosti su bili Krešimir Has na čembalu i Krešimir Lazar na violončelu, a koncert je održan u prostoru Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. U programu koncerta izvedena su bila djela raznih starih majstora barokne glazbe pa su se tako na repertoaru našli: Antonijo Vivaldi, Johann Sebastian Bach,  Benedetto Marcello, Francesco Geminiani i Michaelo Corretto. Glazba baroknog razdoblja, karakterizirana strogim pulsom ritma, prepletenim bogato okićenim ukrasima, stapala je suzvučje mekih tonova i harmonija koje su pratile istaknutu melodiju u izvedbi nježnih tonova čembala i violončela. Umjetnici vladaju velikim umijećem na svojim instrumentima, virtuoznim tehnikama, održavajući stil i epohu baroknog vremena.

Violončelist Krešimir Lazar rođen je u Varaždinu. U rodnom je gradu završio osnovnu i srednju glazbenu školu. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. V. Dešpalja kod kojega je ujedno i magistrirao. Osvojio je nagrade u zemlji i inozemstvu, među kojima I. nagradu na međunarodnom natjecanju Alfredo Marcosig u Goriziji (Italija) zatim nagradu Hrvatske radiotelevizije Amando Ivančić, Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu, Dekanovu nagradu Muzičke akademije u Zagrebu, nagradu Hrvatskog glazbenog zavoda i nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenih djelatnika u Zagrebu. Koncertirao je u više europskih te latinoameričkih zemalja. Kao solist nastupao je uz Zagrebačku filharmoniju, Varaždinski komorni orkestar, Hrvatski barokni ansambl, Hrvatski komorni orkestar i HGM Jazz orkestar. Uz koncertnu djelatnost sudjelovao je kao predavač na medjunarodnom festivalu gudača Strings Only u Zadru i  kao član međunarodnih žirija na istoimenom natjecanju, kao i na međunarodnom natjecanju Alfredo i Vanda Marcosig u Goriziji (Italija) i na Državnom natjecanju učenika i studenata glazbe u Ljubljani. Šef i solist je  Varaždinskog komornog orkestra, te je solist i suosnivač ansambla Camerata Garestin i klavirskog trija Amadeus trio Zagreb. Stalni je suradnik Simfonijskog orkestra HRT. U suradnji sa čembalistom i orguljašem  Krešimirom Hasom, dobitnik je nagrade Jurica Murai za koncert u sklopu 41. Festivala Varaždinske barokne večeri 2011., a koju dodjeljuje festivalski žiri. Zaposlen je kao redoviti profesor na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

Orguljaš i čembalist Krešimir Has svoju je umjetničku djelatnost usmjerio ka glazbi visoke renesanse i baroka, redovito nastupajući na svim relevantnim glazbenim, a posebice specijaliziranim pozornicama Republike Hrvatske, a ostvario je i znatan broj inozemnih nastupa. Nakon završenih studija orgulja i čembala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te usavršavanja na Musikhochschule Lübeck, dugi niz godina djelovao je kao jedan od najistaknutijih članova  Hrvatskog baroknog ansambla, redoviti je suradnik i Varaždinskog komornog orkestra. Suosnivač je Malog festivala čembala i ansambla Camerata Garestin. Umjetnički je surađivao sa svjetski priznatim umjetnicima iz područja interpretacije glazbe visoke renesanse i baroka (R. Eggar, L. Cummings, C. Mackintosh, M. Mitchell, A. Marcon, M. Haselböck, E. Onofri, L. H. Rosenberg, A. Helm i mnogi drugi). Dobitnik je i više nagrada te priznanja za svoje umjetničko glazbeno djelovanje, među kojima je i treća nagrada međunarodnog orguljaškog natjecanja Andrea Antico da Montona, a čijim je prosudbenim povjerenstvom predsjedao najveći svjetski uzor u interpretaciji orguljske i čembalističke rane glazbe - Gustav Leonhardt. 2007. godine priznat mu je status samostalnog umjetnika, te je do danas redoviti član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. 2010. godine izabran je u naslovno umjetničko sveučilišno zvanje docenta iz sviranja orgulja, a od strane Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu 41. festivala Varaždinske barokne večeri 2011. godine stručni žiri Varaždinskih baroknih večeri nagradio je koncertni nastup Krešimira Lazara i Krešimira Hasa nagradom Jurica Murai. Bio je redoviti  suradnik svjetski uglednog violončelista Luke Šulića te slovenskog All Star String orchestra u izvedbi projekta 4 godišnja doba, Antonia Vivaldia. Muziciranje Krešimira Hasa pohranjeno je na više tonskih zapisa poznatih hrvatskih nakladnika.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr