SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

NATJEČAJ o prodaji stanova u vlasništvu Grada Preloga

Završeno 05.01.2024 - 12.01.2024

Temeljem zaključka Gradskog Vijeća Grada Preloga o prodaji stanova u vlasništvu Grada Preloga (KLASA: 944-01/23-01/51, URBROJ: 2109-14-01-23-1 od 30. studenog 2023. godine) gradonačelnik Grada Preloga raspisuje

N A T J E Č A J

o  prodaji stanova u vlasništvu Grada Preloga

I. Dana 12. siječnja 2024. godine (petak) s početkom u 12,00 sati, u Gradskoj vijećnici  Grada Preloga, na adresi Glavna 35, Prelog, provest će se javno nadmetanje za prodaju u vlasništvo stanova u višestambenoj građevini u Prelogu izgrađenoj u okviru Programa poticane stanogradnje u Prelogu, M. Gupca 111 i 113, koja se nalazi na zk.č.br. 3718/1/1/2, zk.ul.br. 8461 u k.o. Prelog i to:

I.I. Stan oznake: S-1 - neto korisne površine (NKP) 73,72 m2, koji se nalazi u prizemlju zgrade, a koji se sastoji od hodnika, kupaonice, WC-a, spavaće sobe, dječje sobe, dnevne sobe, kuhinje i blagavaonice, ostave, loggie, spremišta (S15) i garažnog parkirnog mjesta (GPM 01).

Početna prodajna cijena: 113.528,80 eura

I.II. Stan oznake: S-7 - neto korisne površine (NKP) 73,72 m2, koji se nalazi na 1. katu zgrade, a koji se sastoji od hodnika, kupaonice, WC-a, spavaće sobe, dječje sobe, dnevne sobe, kuhinje i blagavaonice, ostave, loggie, spremišta (S17) i garažnog parkirnog mjesta (GPM 07).

Početna prodajna cijena: 113.528,80 eura

I.III. Stan oznake: S-8 - neto korisne površine (NKP) 61,12 m2, koji se nalazi na 1. katu zgrade, a koji se sastoji od hodnika, kupaonice, ostave, spavaće sobe, dnevne sobe, kuhinje i blagavaonice, loggie, spremišta (S18) i garažnog parkirnog mjesta (GPM 08).

Početna prodajna cijena: 94.124,80 eura

II. Početna visina cijene stana je 1.540,00 EUR/m2 neto korisne površine stana.

Nekretnine se prodaju po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke nekretnine.

Najbolji ponuditelj je onaj koji će ponuditi najvišu cijenu za pojedinu nekretninu iz toč. I ovog natječaja.

Sudionici koji uspiju na javnom nadmetanju cijenu stana moraju isplatiti u cijelosti u roku od 90 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

U slučaju da u navedenom roku ne bude plaćena cijena stana u cijelosti, kupac gubi pravo na kupnju i kaparu.

III. Za sudjelovanje u nadmetanju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5.000,00 EUR isključivo na žiro račun Grada Preloga, HR3923900011835500002, model 68, s pozivom na broj «7889 – OIB, uz naznaku svrha uplate «jamčevina po natječaju – Stan oznake S _ (oznaka stana iz točke I.)», najkasnije dva dana prije održavanja javnog nadmetanja. Ponuditelj je dužan u opisu plaćanja naznačiti za koji stan daje jamčevinu. Ponuditelj se može natjecati samo za stan za koji je uplaćena jamčevina. U slučaju da ponuditelj ne naznači oznaku stana za koju je platio jamčevinu neće se smatrati valjanim ponuditeljem.

Sudionicima koji uspiju u javnom nadmetanju, jamčevina se uračunava u cijenu stana, a onima koji ne uspiju ista se vraća odmah.

U slučaju da odabrani ponuđač odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

IV. Razgled stanova moguć je uz prethodnu najavu uUpravi Grada Preloga, Prelog, Glavna 35 ili na tel. 040/638-686.

Prijenos vlasništva nad nekretninom provesti će se tek nakon isplate cjelokupne cijene stana. Troškove ovjere potpisa ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnina snosi kupac.

V. Stanovi koje se neće prodati na ovom javnom nadmetanju, prodavat će se svaki prvi utorak u mjesecu i to s početkom u 12,00 sati, s obvezom prijave zainteresiranih u Upravi Grada Preloga, Prelog, Glavna 35.

VI. Detaljne informacije mogu se dobiti u Upravi Grada Preloga, Prelog, Glavna 35 ili na tel. 040/638-686.

 

GRAD PRELOG

OBAVIJEST O TERMINU RAZGLEDAVANJA STANOVA

 

 

Datoteke uz članak
NATJEČAJ o prodaji stanova u vlasništvu Grada Preloga.pdf    NATJEČAJ o prodaji stanova u vlasništvu Grada Preloga 99.78 kB
Katalog stanova - STAN S -7.pdf    Katalog stanova - STAN S -7 362.49 kB
Katalog stanova - STAN S -8.pdf    Katalog stanova - STAN S -8 365.17 kB
Katalog stanova - STAN S -1.pdf    Katalog stanova - STAN S -1 432.68 kB
OBAVIJEST O TERMINU RAZGLEDAVANJA STANOVA.pdf    OBAVIJEST O TERMINU RAZGLEDAVANJA STANOVA 104.41 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr