SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

NATJEČAJ za davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Preloga

Završeno 25.06.2024 - 03.07.2024

Temeljem članka 48. Statuta Grada Preloga (''Službeni glasnik Međimurske županije" br. 10/09, 26/10, 23/11, 5/13, 04/18, 12/18 - pročišćeni tekst i 6/21) gradonačelnik Grada Preloga raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Preloga

1. Predmet javnog natječaja:

  • Predmet javnog natječaja je nekretnina, k.č.br. 4057/54, k.o. Prelog, Ulica Franje Glada, Prelog, površine 1.279 m².

2. Početna cijena mjesečne zakupnine za prostor iz točke 1. ovog Natječaja je 150,00 EUR/mjesec + PDV.

3. Prostor na nekretnini se daje isključivo za sljedeću djelatnost:

  • Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije        

Nekretnina se daje u zakup pod sljedećim uvjetima:

  •  na nekretnini je dozvoljeno postavljanje ograde
  •  nije dozvoljeno izvoditi nikakve radove osim uređenja prostora šljunčanom podlogom u dubini do 20 cm
  •  nekretninu je zakupnik dužan redovito održavati i držati je urednom i čistom
  •  sve ostale potrebne predradnje bit će definirane Ugovorom o zakupu  

4. Nekretnina se daje u zakup na vrijeme od 2 godine, s mogućnošću produženja zakupa.

5. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 3. srpnja 2024. godine, a ponude se podnose u Upravu Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, s naznakom „JAVNI NATJEČAJ - ZAKUP NEKRETNINE U PRELOGU“.

6. Pismena ponuda mora sadržavati:

  • Naziv i sjedište, odnosno ime i prezime ponuđača, adresa, OIB, iznos ponuđene mjesečne zakupnine i potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu Prelogu.
  • Ponude koje neće sadržavati navedene uvjete ili ponude pristigle nakon roka za podnošenje ponuda, neće se razmatrati.

7. Kriterij za odabir ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine.

8. Ugovor o zakupu može se otkazati u skladu s člancima 26., 27. i 28. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ br. 125/11., 64/15. i 112/18.).

9. Rok donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača je 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

10. Gradonačelnik zadržava pravo neodabira po raspisanom natječaju.

11.Sve obavijesti o predmetnoj nekretnini mogu se dobiti na broj telefona 040/645-301, 638-693, radnim danom od 8.00-15.00 sati, a razgledavanje se može vršiti u isto vrijeme uz prethodnu najavu.

GRAD PRELOG

Datoteke uz članak
NATJEČAJ za davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Preloga.pdf    NATJEČAJ za davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Preloga 196.21 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr