SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Završeno 22.01.2016 - 22.02.2016
Temeljem čl. 33. Zakona o udrugama (NN br. 74/14.), čl. 76. Zakona o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13. i 85/15.) a vezano uz Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15.) te vezano uz Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 13/15.), predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Preloga raspisuje javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu u 2016. godini.

Predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na području Grada Preloga i to na području sporta.

Sve potrebne informacije nalaze se u priloženim dokumentima.  

Datoteke uz članak
javni natječaj sport.pdf    JAVNI NATJEČAJ 229.17 kB
Opisni-obrazac-1 sport.doc    Opisni obrazac- sport -1 179.50 kB
Obrazac-2-proračun.xls    Obrazac 2 - proračun 54.50 kB
Izjava-o-partnerstvu-3 sport.doc    Obrazac 3 - Izjava o partnerstvu 63.00 kB
Obrazac-4-Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja.doc    Obrazac 4 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 41.00 kB
pravilnik financiranje.pdf    Pravilnik financiranja 394.01 kB
ogledni obrazac izvještaja projekta sport.doc    Ogledni obrazac projekta - izvještaj projekta 100.50 kB
Ogledni obrazac ugovora o financiranju sport.doc    Ogledni obrazac - Ugovor o financiranju 86.50 kB
Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave.pdf    Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave 232.08 kB
Obavijest sportskim udrugama.pdf    OBAVIJEST SPORTSKIM UDRUGAMA 109.61 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr