SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje usluge pomoći u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Pomozi, Zaposli, Usreći II“ na području Grada Preloga

Završeno 11.08.2020 - 24.08.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/20-01/07

URBROJ: 2109/14-02-20-6

Prelog, 11. kolovoza 2020. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-128, od 6. srpnja 2020. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., Zaželi - Program zapošljavanja žena-Faza II „Pomozi, Zaposli, Usreći II“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0122, KLASA: 302-02/20-01/07, URBROJ: 2109/14-02-20-02, od 24. srpnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Preloga objavljuje

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za korištenje usluge pomoći u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta

„Pomozi, Zaposli, Usreći II“ na području Grada Preloga

 

Na poziv se mogu prijaviti:

 • starije osobe, odnosno osobe u dobi od  65 godina i više,
 • nemoćne osobe, neovisno o dobi,
 • osobe koje pravo na socijalnu uslugu potpore i podrške ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Opis usluga koje će se pružati:

 • pomoć u kupovini i dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora krajnjih korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),
 • pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Način prijave:

Prijave se podnose u pisanom obliku, i to:

 • osobno ili putem druge osobe u pisarnici Grada Preloga,
 • poštom, na adresu Grad Prelog, Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti, Glavna 35, Prelog, uz naznaku: „Pomozi, Zaposli, Usreći II“.

Prijavi je obavezno priložiti presliku osobne iskaznice.

Obrazac prijave može se preuzeti u Gradu Prelogu, Upravnom odjelu za upravu i društvene djelatnosti, Glavna 35, Prelog, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na Internet stranici Grada Preloga: www.prelog.hr

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 040/ 638-686.

Rok za podnošenje prijava:

Prijave se mogu podnositi do 24. kolovoza 2020. godine.

Usluga pomoći u kući je besplatna a krajnjim korisnicima će se pružati 12 mjeseci.

 

GRADONAČELNIK:

dr.med.vet.Ljubomir Kolarek, v.r.

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje usluge pomoći u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta Pomozi, Zaposli, Usreći II na području Grada Preloga.pdf    JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje usluge pomoći u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta "Pomozi, Zaposli, Usreći II" na području Grada Preloga 190.43 kB
Prijava na JAVNI POZIV - Prijavni obrazac.docx    Prijava na JAVNI POZIV - Prijavni obrazac 109.45 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr