SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2024. godini

Traje 04.04.2024 - 15.12.2024

Grad Prelog objavljuje Javni poziv za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2024. godini. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta solarne elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u kućanstvima na području Grada Preloga u 2024. godini.

Cilj Poziva je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Preloga, jačanje otpornosti kućanstava na kretanje cijena na tržištu te smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Ovim Pozivom osigurava se provedba Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga (SECAP), odnosno mjere br. 12 Ugradnja fotonaponskih sustava (do 10 kW) na krovove kuća i stambenih zgrada.

Financijska sredstva za realizaciju navedenog Poziva osigurana su u Proračunu Grada Preloga za 2024. godinu, u Programu 1025 Energetska učinkovitost - A100002 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije sunčanih elektrana na području Grada Preloga u iznosu od 5.000,00 EUR.

Planira se sufinanciranje 20 glavnih projekata u 2024. godini. Poziv je otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2024. godine.

Svaki prijavitelj na Poziv može dostaviti samo jednu prijavu, a iznos bespovratnih sredstava koje može ostvariti je 250,00 EUR.

JAVNI POZIV za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2024. godini

PRILOG - Prijavni obrazac za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2024. godini PDF

PRILOG - Prijavni obrazac za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2024. godini WORD

PRILOG - Izjava prijavitelja PDF

PRILOG - Izjava prijavitelja WORD

PRILOG - Izjava suvlasnika PDF

PRILOG - Izjava suvlasnika WORD

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2024. godini.pdf    JAVNI POZIV za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2024. godini 377.99 kB
PRILOG - Prijavni obrazac za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2024. godini.pdf    PRILOG - Prijavni obrazac za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2024. godini 149.52 kB
PRILOG - Prijavni obrazac za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2024. godini.doc    PRILOG - Prijavni obrazac za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2024. godini 42.00 kB
PRILOG - Izjava prijavitelja.pdf    PRILOG - Izjava prijavitelja 59.26 kB
PRILOG - Izjava prijavitelja.doc    PRILOG - Izjava prijavitelja 31.00 kB
PRILOG - Izjava suvlasnika.pdf    PRILOG - Izjava suvlasnika 49.20 kB
PRILOG - Izjava suvlasnika.doc    PRILOG - Izjava suvlasnika 30.50 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr