SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za uključivanje u Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog

Završeno 15.11.2019 - 31.12.2019

Temeljem Odluke Gradskog Vijeća Grada Preloga o Programu potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog (KLASA: 302-01/19-01/01, URBROJ: 2109/14-01-19-1 od 27. lipnja 2019. godine) Grad Prelog objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za uključivanje u Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog

 

I. Predmet ovog javnog poziva je poziv korisnicima poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog za uključivanje u Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog.

II. Korisnici Programa potpore mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici koji posluju duže od 3 godine i mikro, mali i srednji poduzetnici koji posluju manje od 3 godina

Korisnik potpore mora imati poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj u trenutku plaćanja potpore.

III. Iznos potpore utvrđen je u Programu potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog (članak 12.).

IV.  Korisnici poslovnog prostora svoj zahtjev za uključivanje u Program potpore podnose na prijavnom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva te dostavljaju pripadajuću dokumentaciju utvrđenu u prijavnom obrascu (www.prelog.hr i www.pc-prelog.com).

V.  Ponuditelj dostavlja zahtjev u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, 40323 Prelog, s naznakom: „Zahtjev – Program potpore“.

VI. Ovaj javni poziv je otvoren, bez krajnjeg roka za dostavu zahtjeva. Pristigli zahtjevi procjenjivati će se redom pristizanja. Ugovor o dodjeli bespovratne potpore, nakon ocjene zahtjeva za odobravanjem potpore potpisati će se u krajnjem roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

VII. Detaljne informacije mogu se dobiti u Upravi Grada Preloga, Prelog, Glavna 35 ili na tel. 040/638-687.

GRAD PRELOG

 

JAVNI POZIV za uključivanje u Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog

Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog

Definicije MSP (mikro, malih i srednjih poduzeća)

Prijavni obrazac

Izjava o podmirenim obvezama prema Gradu Prelogu

Izjava o podmirenim obvezama prema zaposlenicima

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 

 

 

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za uključivanje u Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog.pdf    JAVNI POZIV za uključivanje u Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog 91.45 kB
Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog.pdf    Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog 192.94 kB
Definicije MSP (mikro, malih i srednjih poduzeća).pdf    Definicije MSP (mikro, malih i srednjih poduzeća) 100.49 kB
Prijavni obrazac.doc    Prijavni obrazac 64.50 kB
Izjava o podmirenim obvezama prema Gradu Prelogu.doc    Izjava o podmirenim obvezama prema Gradu Prelogu 41.00 kB
Izjava o podmirenim obvezama prema zaposlenicima.doc    Izjava o podmirenim obvezama prema zaposlenicima 41.00 kB
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.doc    Izjava o korištenim potporama male vrijednosti 84.50 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr