SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Preloga

Završeno 15.03.2024 - 25.03.2024

Gradonačelnik Grada Preloga

o b j a v l j u j e

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Preloga

I Predmet ponude:

Predmet ponude je poslovni prostor u Oporovcu, dvorište Društvenog doma, površine 67 m².

II Početna cijena mjesečne zakupnine za poslovni prostor je 150,00 eura/mjesec + PDV.

III  U poslovnom prostoru obavljat će se ugostiteljska djelatnost.

IV Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 godina.

V Rok za podnošenje pismenih ponuda je 25. ožujka 2024. godine, a ponude se  podnose u Upravu Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, s naznakom „ZA ZAKUP-POSLOVNI PROSTOR OPOROVEC“.

VI Pismena ponuda mora sadržavati:

Naziv i sjedište, odnosno ime i prezime ponuđača, adresa, OIB, iznos ponuđene mjesečne zakupnine i potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu Prelogu.

Ponude koje neće sadržavati navedene uvjete ili ponude pristigle nakon roka za podnošenje ponuda, neće se razmatrati.

VII Kriterij za odabir ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine.

VIII Ugovor o zakupu može se otkazati u skladu s čl. 26., 27. i 28. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora («Narodne novine» br. 125/11., 64/15. i 112/2018.).

IX Rok donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača je 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

X  Gradonačelnik zadržava pravo neodabira po raspisanom natječaju.

XI Sve obavijesti o navedenom poslovnom prostoru mogu se dobiti na broj telefona 040/645-301, 638-686, radnim danom od 8,00-15,00 sati, a razgledavanje se može vršiti u isto vrijeme uz najavu.

GRAD PRELOG

 

 

Datoteke uz članak
NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Preloga.pdf    NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Preloga 93.69 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr