SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

NATJEČAJ za radno mjesto Ravnatelj/ica Pučkog otvorenog učilišta Prelog

Završeno 20.12.2023 - 08.01.2024

Pučko otvoreno učilište

Prelog, Hrupine 7B

OIB: 23457905996

Ur. Broj: 2109-14-4-23-1

Klasa: 112-02/23-1/2

Prelog, 19. 12. 2023. godine

Temeljem Zakona o obrazovanju odraslih članak 7. stavak 5., te Statuta Pučkog otvorenog učilišta Prelog članak  33. i 34. i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Prelog članak 6. i 7., Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Prelog raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto Ravnatelj/ica Pučkog otvorenog učilišta Prelog, 1 izvršitelj/ica, na rok od četiri godine.

 

Kandidat/kinja  mora pored općih uvjeta propisanih zakonom, ispunjavati slijedeće uvjete:

  • državljanstvo Republike Hrvatske
  • visoka stručna sprema ( VSS ) odnosno, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij
  • najmanje 5 ( pet ) godina radnog iskustva na rukovodećim, organizacijskim i upravljačkim poslovima
  • izrađen prijedlog Programa rada i razvoja Učilišta za mandatno razdoblje
  • organizacijske sposobnosti, znanje i vještine potrebne za uspješno upravljanje Učilištem

Uz zamolbu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • preslike dokumenata kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta iz natječaja ( diploma i Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje )

Zamolbu sa potrebnom dokumentacijom slati u zatvorenoj kuverti na adresu Prelog, Glavna 35 ( Ured grada Preloga ) poštom ili osobno sa naznakom „ NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA POU PRELOG „ najkasnije do  08.01.2024. godine.

 

Predsjednik Upravnog vijeća POU Prelog

Ljubomir Kolarek dr.med.vet.

 

NATJEČAJ za radno mjesto Ravnatelj/ica Pučkog otvorenog učilišta Prelog

Datoteke uz članak
NATJEČAJ za radno mjesto Ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    NATJEČAJ za radno mjesto Ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog 77.25 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr