SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Stručni voditelj Gradskog pjevačkog zbora Grada Preloga 

NATJEČAJ ZA STRUČNOG VODITELJA GRADSKOG PJEVAČKOG ZBORA GRADA PRELOGA

Završeno 30.12.2021 - 10.01.2022

UDRUGA PJEVAČKI ZBOR GRADA PRELOGA

GLAVNA  51, PRELOG

objavljuje

NATJEČAJ

za stručnog  voditelja (dirigenta) (m/ž) Pjevačkog  zbora grada Preloga

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • završena visoka stručna sprema glazbenog smjera
  • sklonost timskom radu, odgovornost, komunikativnost i motiviranost za vođenje pjevačkog zbora
  • iskustvo u vođenju pjevačkog zbora

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • kratki životopis s opisom dosadašnjeg iskustva u vođenju pjevačkih zborova
  • motivacijsko pismo
  • dokaz o stručnoj (glazbenoj) spremi

Prijave na natječaj podnose se pisanim putem u roku od 8 dana po objavi natječaja na adresu:

                     Pjevački zbor Grada Preloga

                     Na ruke: Anica Trstenjak

                     Istarska 7

                     40 323 PRELOG

ili na e:mail a.trstenjak76@gmail.com, sa  svim potrebnim dokumentima  u privitku s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA DIRIGENTA“.

Zakašnjele prijave, kao i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem na adresu/mail navedenu u prijavi .

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr