SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Oglas za dodjelu subvencija u poljoprivredi u 2019. godini

Završeno 04.11.2019 - 30.11.2019

Temeljem čl. 48. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13. i 04/18.) te čl. 8. Programa potpora poljoprivredi Grada Preloga za razdoblje 2016.-2020. godine (Klasa:402-07/16-01/24, Urbroj:2109/14-02-16-01 od 06. listopada 2016. godine) i Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi Grada Preloga za razdoblje 2016.-2020. godine od 10. rujna 2018. godine, gradonačelnik Grada Preloga dana 04. studenog 2019. godine objavljuje

O G L A S

za dodjelu subvencija u poljoprivredi u 2019. godini

 

I. Predmet natječaja:

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava

1. za okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednim gospodarstvima, za zemljište kupljeno odnosno zamijenjeno u razdoblju od  01.12.2018. do 30.11.2019. godine, u slijedećim iznosima:

 • 1.200,00 kn/ha za zemljište kupljeno ili zamijenjeno u svrhu okrupnjavanja postojećih parcela
 • 1.000,00 kn/ha za zemljište kupljeno ili zamijenjeno u svrhu povećanja ukupnih poljoprivrednih površina;

2. za posebne vrste poljoprivredne proizvodnje.

II. Uvjeti za odobravanje subvencije:

Na oglas za dodjelu subvencija u poljoprivredi u 2019. godini mogu se javiti komercijalna poljoprivredna gospodarstva s prebivalištem, odnosno sjedištem na području Grada Preloga koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji koja zadovoljavaju i slijedeće uvjete,

1. za okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta:

 • da su u razdoblju od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine kupili odnosno zamijenili poljoprivredno zemljište,
 • da imaju prebivalište / sjedište na području Grada Preloga,
 • da se poljoprivredno zemljište za koje traže subvenciju nalazi na području Grada Preloga,
 • da je minimalna površina za koju se traži subvencija za povećanje poljoprivrednog posjeda 0,20 hektara u jednom komadu.

2. za posebne vrste poljoprivredne proizvodnje:

 • da imaju prebivalište / sjedište na području Grada Preloga,
 • da se radi o poljoprivrednoj proizvodnji koja nije obuhvaćena odlukama o subvencijama od strane Međimurske županije
 • program poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva (cilj–nastup na tržištu i promicanje poljoprivredne proizvodnje s područja Grada Preloga).

Najviši iznos subvencije koju jedan korisnik može ostvariti je 6.000,00 kuna.

Iznos subvencije razmjerno će se smanjiti ako ukupni zahtjevi premaše maksimalno odobrena proračunska sredstva.

III. Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za dodjelu subvencija za okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta koji se može dobiti u Upravi Grada Preloga
 • preslika kupoprodajnog, odnosno zamjedbenog ugovora ovjerena kod javnog bilježnika
 • preslika zemljišno-knjižnog izvatka (ne stariji od 6 mjeseci) i posjedovnog lista (ne stariji od 6 mjeseci) za kupljeno ili zamijenjeno zemljište,
 • za okrupnjavanje čestica kupnjom ili zamjenom susjednog zemljišta, prilaže se i preslika izvoda iz katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci) za kupljeno ili zamijenjeno zemljište i za susjedno zemljište u posjedu podnositelja zahtjeva,
 • dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika kartice bankovnog računa
 • pismeni zahtjev
 • program poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
 • dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika kartice bankovnog računa

IV. Rok za podnošenje zahtjeva:

Zahtjevi se podnose do 30. studenog 2019. godine.

V. Naziv tijela kojem se podnosi zahtjev:

Grad Prelog, 40 323 Prelog, Glavna 35 s naznakom ''Zahtjev za subvenciju u poljoprivredi“.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju ili ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravi Grada Preloga, Glavna 35, Prelog ili na broj telefona 645-301 i 638-686.

Datoteke uz članak
Zahtjev za dodjelu subvencija za okrupnjavanje i povećavanje posjeda poljoprivrednog zemljišta.pdf    Zahtjev za dodjelu subvencija za okrupnjavanje i povećavanje posjeda poljoprivrednog zemljišta 104.33 kB
Oglas za dodjelu subvencija u poljoprivredi u 2019. godini.pdf    Oglas za dodjelu subvencija u poljoprivredi u 2019. godini 99.16 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr