SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Poziv studentima s područja Grada Preloga

Završeno 17.11.2016 - 12.12.2016

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

 

P O Z I V

STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA PRELOGA

 

Pozivaju se dodiplomski, diplomski i poslijediplomski studenti s područja Grada Preloga da dostave svoje prijave za dodjelu nagrade „Naj student“ Grada Preloga.

Pravo na dodjelu nagrade „Naj student“ Grada Preloga stječe student koji ima prosjek ocjena od najmanje 4,30 s prethodne akademske godine 2015./2016.

Dodatni kriterij za dodjelu nagrade je vrsta fakulteta koji pohađa student i godina studija.

 

Svoje prijave dostavite najkasnije do 12. prosinca 2016. godine na adresu:

Grad Prelog, Glavna 35, 40323 Prelog uz napomenu „za nagradu Naj student“.

 

Napomena: Uz prijavu obavezno dostaviti ovjereni ispis ocjena.

 

                                                                                                         GRADONAČELNIK

                                                                                            Ljubomir Kolarek, dr.vet.med.

Datoteke uz članak
obrazac.doc    PRIJAVA ZA DODJELU NAGRADE „NAJ STUDENT“ GRADA PRELOGA ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016. 27.50 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr