SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Poziv za iskaz interesa za prijavu u bazu ocjenjivača/ica Grada Preloga - Financiranje javnih potreba Grada Preloga

Završeno 04.02.2016 - 01.03.2016
​Cilj ovog Poziva za iskaz interesa je uključivanje u bazu potencijalnih vanjskih  ocjenjivača/ica koji će sudjelovati u ocjenjivanju projektnih prijedloga pristiglih temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz proračuna Grada Preloga.

Zainteresireni kandidati/kinje mogu se prijaviti za jednu ili više područja i to:

a)    na području kulture

b)    na područu sporta

c)    na području socijalne politike

d)    na ostalim područjima (tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave, poljoprivrede, područje turizma).

Kandidat/kandidatkinja se može prijaviti na jednu ili više područja, popunjavanjem posebne prijave koja je sastavni dio ovog poziva.  

Ocjenjivačem/icom se smatra osoba koja dobro poznaje pojedino područje a kojeg/u Gradu Prelogu angažiraju u svrhu ocjenjivanja projektnih prijedloga.

Kandidati/kandidatkinje koji/e se prijavljuju na ovaj poziv moraju zadovoljavati sljedeće opće i specifične uvjete:

1.    opći uvjeti:

-       visoka stručna sprema

-       viša stručna sprema s najmanje 2 godine relevantnog radnog iskustva

-       srednja stručna sprema s najmanje 5 godina relevantnog radnog iskustva

iskustvo u pripremi i provedbi projekata

-       odlično znanje hrvatskog jezika.

2.    specifični uvjeti:

-       iskustvo u pripremi i/ili provedbi projekata iz relevantnog područja

-       poznavanje važećih zakonskih propisa iz relevantnog područja

-       poznavanje rada udruga i relevantnih propisa iz područja rada OCD

-       poznavanje rada i funkcioniranja jedinica lokalne samouprave

-       poznavanje rada i funkcioniranja tijela vezanih uz relevantno područje.

Osnovna zadaća ocjenjivača/ice je ocjenjivanje projektnih prijedloga.

Sve pristigle prijave za vanjske ocjenjivače/ice bit će podvrgnute procjeni na temelju priloženog prijavnog obrasca te životopisa.

Sukladno specifičnim uvjetima iz ovog poziva, svaki kandidat/kandidatkinja će biti ocijenjen/a od strane Povjerenstva za provedbu postupaka određenih Pravilnikom o financiranju javnih potreba Grada Preloga (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). Ukoliko u prijavi nije jasno navedeno ispunjavanje zatraženih uvjeta, Povjerenstvo može zatražiti dodatna objašnjenja. Kandidati/kandidatkinje koji/e ispunjavaju zatražene uvjete mogu biti pozvani na razgovor i/ili pozvani da pristupe testiranju. Nakon provedenog postupka odabira, Povjerenstvo će proslijedit svoje preporuke gradonačelniku radi uvrštavanja u bazu ocjenjivača/ica, koje će zatim nominirati ocjenjivače/ice projektnih prijedloga pristiglih na natječaje za određenu dodjelu bespovratnih sredstava.

Prilikom nominiranja ocjenjivača/ica prednost će imati oni stručnjaci koji imaju više profesionalnog iskustva u području ili područjima relevantnim za pojedini natječaj.

Ocjenjivač/ica ima pravo na naknadu za svoj rad. Iznos naknade za ocjenjivače/ice ovisit će o broju ocijenjenih projektnih prijedloga. Osnovica za određivanje naknade bit će ista za sve ocjenjivače/ice i to 100,00 kn neto po prijavi.  

Svi ocjenjivači/ce prije početka rada dužni su potpisati Izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i sprječavanju sukoba interesa te upozoriti na bilo koji potencijalni ili stvarni sukob interesa u kojem se mogu naći.

Kandidati/kinje koji/e se prijavljuju na ovaj poziv trebaju dostaviti:

1. ispunjeni prijavni obrazac;

2. životopis u Europass formatu.

Poziv na iskaz interesa ocjenjivača/ica projektnih prijedloga trajno je otvoren, pristigle prijave evidentiraju se trajno u bazama vanjskih ocjenjivača.

Napomena: S obzirom da su natječaji za financiranje javnih potreba u 2016. godini na području Grada Preloga prvi put raspisani, molimo vas da svoje prijave za ovaj krug natječaja dostavite najkasnije do 01. ožujka 2016. godine.

Prijave se dostavljaju na adresu: Grad Prelog, Prelog, Glavna 35, s naznakom iskaz interesa za ocjenjivače i na mail adresu tajnica@prelog.hr

Datoteke uz članak
prijavni obrazac za ocjenjivače.doc    Prijavni obrazac za ocjenjivače 45.00 kB
životopis ocjenjivača.doc    Obarazac - Životopis ocjenjivača 43.50 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr