SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga

Završeno 10.06.2020 - 25.06.2020

Temeljem članka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN br. 96/01. i 98/19.) i članka 10. Statuta Doma kulture Grada Preloga od 24. studenog 2000. godine i 28. studenog 2012. godine (Službeni glasnik Međimurske županije br. 16/22.), Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga

 

Uvjeti:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  • pet godina radnog iskustva na području kulture,
  • stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Iznimno, za ravnatelja Doma kulture mogu se imenovati osobe koje, pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka, nemaju visoku stručnu spremu, ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnica)
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o radnom stažu na području kulture
  • potvrda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starija od šest mjeseci).

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Preloga.

Mandat ravnatelja je četiri godine.

Radni odnos ravnatelja zasniva se na nepuno radno vrijeme u trajanju od 20 sati tjedno.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose Povjerenstvu za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, s naznakom "Natječaj za ravnatelja Doma kulture Grada Preloga".

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Grad Prelog zadržava pravo poništenja javnog natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

POVJERENSTVO

 

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr