SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA

Završeno 04.04.2014 - 19.04.2014

4. travnja 2014.

 Temeljem članka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN br. 96/01.), članka 27. Zakona o knjižnicama (NN br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08. i 69/09.) i članka 10. Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga koji je objavljen na oglasnoj ploči Grada Preloga dana 05. svibnja 1999. godine i Službenom glasniku Međimurske županije br. 4/12, Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga raspisuje ponovljeni JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, jedan izvršitelj, puno radno vrijeme.

Za ravnatelja se mogu javiti osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

- preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

- pet godina rada u knjižničarskoj struci,

- stručne, radne i organizacijske sposobnosti

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio kandidat koji ispunjava navedene uvjete za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima slijedeće uvjete:

- preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, odnosno viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

- deset godina rada u kulturi,

- stručne, radne i organizacijske sposobnosti

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

- životopis

- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnica)

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o radnom stažu

- položen stručni ispit (ukoliko osoba nema položen stručni ispit, dužna ga je položiti u zakonskom roku)

- potvrda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starija od šest mjeseci).

Svi dokumenti se mogu priložiti u preslici (bez ovjere).

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Preloga.

Mandat ravnatelja je četiri godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose Povjerenstvu za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, s naznakom "Natječaj za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga".

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Grad Prelog zadržava pravo poništenja javnog natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

POVJERENSTVO

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr