SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnik za društvene djelatnosti - Poziv na intervju

Završeno 26.09.2018 - 26.09.2018

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-03/18-01/03

URBROJ: 2109/14-03-18-13

Prelog, 24. rujna 2018. godine

 

Temeljem članka 19.– 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08. i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Prelog, Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti, na radno mjesto viši stručni suradnik za društvene djelatnosti (1 izvršitelj), objavljuje

 

P O Z I V

NA INTERVJU

 

I. Povjerenstvo je nakon pismene provjere znanja i sposobnosti (pismenog testiranja) utvrdilo da intervjuu može pristupiti jedan kandidat i to:

  1. Helena Strahija, Jug I 29, Prelog

II. Kandidat pozvan na intervju (naveden pod točkom I.) treba se javiti dana 26. rujna 2018. godine (srijeda) u Gradsku upravu Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, točno u 08,30 sati.

 

                                                                    POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Datoteke uz članak
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnik za društvene djelatnosti.pdf    Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnik za društvene djelatnosti 60.86 kB
Upute kandidatima uz Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnik za društvene djelatnosti.pdf    Upute kandidatima uz Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnik za društvene djelatnosti 64.89 kB
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnost (PISANO TESTIRANJE).pdf    Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnost (PISANO TESTIRANJE) 123.43 kB
Poziv na intervju - viši str. suradnik za društvene djelatnosti.pdf    Poziv na intervju 111.70 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr