SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Poziv na intervju

Završeno 03.10.2016 - 26.10.2016

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

KLASA: 112-03/16-01/02

URBROJ: 2109/14-04-16-11

Prelog, 24. listopada 2016. godine

 

Temeljem članka 19.– 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08. i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Prelog, Upravni odjel za gospodarstvo i financije, na radno mjesto viši referent za gospodarstvo (1 izvršitelj), objavljuje

P O Z I V

N A   I N T E R V J U

I. Povjerenstvo je nakon pismene provjere znanja i sposobnosti (pismenog testiranja) utvrdilo da intervjuu mogu pristupiti dva kandidata i to:

  1. Petra Češnjak, Trg Republike 16A, Donja Dubrava
  2. Zvonimir Grabant, Čehovec 97

II. Ostali kandidati nisu ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja te time nisu stekli pravo na pristup intervjuu.

III. Kandidati pozvani na intervju (navedeni pod točkom I.) trebaju se javiti dana 26. listopada 2016. godine (srijeda) u Gradsku upravu Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, točno u 8,00 sati.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Datoteke uz članak
Oglas.pdf    Oglas 115.84 kB
Upute kandidatima.pdf    UPUTE KANDIDATIMA 197.63 kB
Poziv na pisano testiranje.pdf    Poziv na pisano testiranje 112.74 kB
Poziv na intervju #.pdf    Poziv na intervju 112.23 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr