SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Pomozi  Zaposli  Usreći 

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta "Pomozi, Zaposli, Usreći II" na području Grada Preloga

Završeno 10.08.2020 - 21.08.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/20-01/07

URBROJ: 2109/14-02-20-5

Prelog, 10. kolovoza 2020. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-128, od 6. srpnja 2020. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., Zaželi - Program zapošljavanja žena-Faza II „Pomozi, Zaposli, Usreći II“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0122, KLASA: 302-02/20-01/07, URBROJ: 2109/14-02-20-02, od 24. srpnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Preloga raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta

„Pomozi, Zaposli, Usreći II“ na području Grada Preloga

 

- radnica za pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Uvjeti:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na:

 • žene starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice;
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice.

Opis poslova:

 • pomoć u kupovini i dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora krajnjih korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),
 • pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Broj traženih radnica: 10 osoba

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: područje Grada Preloga

Prijavi na oglas je potrebno priložiti:

 1. Životopis,
 2. Presliku osobne iskaznice,
 3. Presliku dokaza o stručnoj spremi.

Obrazac prijave može se preuzeti u Gradu Prelogu, Upravnom odjelu za upravu i društvene djelatnosti, Glavna 35, Prelog, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na Internet stranici Grada Preloga: www.prelog.hr

Prijave se mogu podnositi do 21. kolovoza 2020. godine. Prijave se dostavljaju osobno u pisarnicu Grada Preloga ili poštom, na adresu Grad Prelog, Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti, Glavna 35, Prelog, uz naznaku: „Pomozi, Zaposli, Usreći II“.

Oglas će biti objavljen na službenim stranicama Grada Preloga i Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati.

O rezultatima oglasa kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku.

GRADONAČELNIK:

dr.med.vet.Ljubomir Kolarek, v.r.

Datoteke uz članak
OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta Pomozi, Zaposli, Usreći II na području Grada Preloga.pdf    OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta "Pomozi, Zaposli, Usreći II" na području Grada Preloga 190.88 kB
Prijava na OGLAS - Prijavni obrazac.doc    Prijava na OGLAS - Prijavni obrazac 135.00 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr