SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta "Pomozi, Zaposli, Usreći III" na području Grada Preloga

Završeno 09.08.2022 - 19.08.2022

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 970-02/22-01/09

URBROJ: 2109/14-02-22-10

Prelog, 09. kolovoza 2022. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-01-01/2-22-15, od 26. srpnja 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., Zaželi - Program zapošljavanja žena - Faza III „Pomozi, Zaposli, Usreći III“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0257, KLASA: 970-02/22-01/09, URBROJ: 2109/14-02-22-8, od 28. srpnja 2022. godine, gradonačelnik Grada Preloga raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Pomozi, Zaposli, Usreći III“ na području Grada Preloga

 • radnica za pomoć u kući starijim osobama i/ili nemoćnim osobama 

Uvjeti:

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškoliskim obrazovanjem, s time da prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive/ranjive skupine i to:

 • žene od 50 godina i više,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice,
 • pripadnice ostalih ranjivih skupina.

Opis poslova:

 • pomoć u kupovini i dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora krajnjih korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Broj traženih radnica: 10 osoba

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – 6 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: područje Grada Preloga

Prijavi  na oglas je potrebno priložiti:

 1. Zamolbu,
 2. Životopis,
 3. Presliku osobne iskaznice,
 4. Presliku dokaza o stručnoj spremi,
 5. Presliku izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom se dokazuje prijava u evidenciji nezaposlenih osoba,
 6. Vlastoručno potpisanu Izjavu o privoli za korištenje osobnih podataka u svrhu natječaja.

Dodatna dokumentacija za teže zapošljive/ranjive skupine:

 • Žene od 50 godina i više
  • osobna iskaznica,
 • Osobe s invaliditetom
  • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima
  • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 • Žrtve obiteljskog nasilja
  • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 • Azilantice
  • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP,
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
  • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 • Liječene ovisnice
  • potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
  • potvrda o otpuštanju,
 • Pripadnice romske nacionalne manjine
  • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 • Beskućnice
  • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica,
 • Pripadnice ostalih ranjivih skupina
  • potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i/ili nemoćnim osobama.

Obrazac za prijavu i privolu mogu se preuzeti u Gradu Prelogu, Upravnom odjelu za upravu i društvene djelatnosti, Glavna 35, Prelog, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na Internet stranici Grada Preloga: www.prelog.hr

Prijave se mogu podnositi do 19. kolovoza 2022. godine. Prijave se dostavljaju osobno u pisarnicu Grada Preloga ili poštom, na adresu Grad Prelog, Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti, Glavna 35, Prelog, uz naznaku: „Pomozi, Zaposli, Usreći III“.

Oglas će biti objavljen na službenim stranicama Grada Preloga, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za socijalnu skrb Prelog.

Nepotpune i nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati.

O rezultatima oglasa kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku.

 

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

Datoteke uz članak
OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta Pomozi, Zaposli, Usreći III na području Grada Preloga.pdf    OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta "Pomozi, Zaposli, Usreći III" na području Grada Preloga 2.51 MB
Obrazac prijave za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta Pomozi, Zaposli, Usreći III.pdf    Obrazac prijave za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta Pomozi, Zaposli, Usreći III 406.31 kB
Izjava o privoli.pdf    Izjava o privoli 405.37 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr