SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Pomozi  Zaposli  Usreći 

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta "Pomozi, Zaposli, Usreći" na području Grada Preloga

Završeno 24.01.2018 - 07.02.2018

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 112-03/18-01/01

URBROJ: 2109/14-02-18-01

Prelog, 24. siječnja 2018. godine

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-82, od 29. studenoga 2017. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., Zaželi - Program zapošljavanja žena „Pomozi, Zaposli, Usreći“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0072, KLASA: 302-07/17-01/12, URBROJ: 2109/14-03-18-01, od 20. prosinca 2017. godine, gradonačelnik Grada Preloga raspisuje

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta

„Pomozi, Zaposli, Usreći“ na području Grada Preloga

 

- radnica za pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

 

Uvjeti:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na:

 • žene starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice;
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice.

Opis poslova:

 • pomoć u kupovini i dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),
 • pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Broj traženih radnica: 10 osoba

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – 24 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: područje Grada Preloga

Preduvjet za zasnivanje radnog odnosa je završeni tečaj za gerontodomaćice.

Tečaj za gerontodomaćice, kao i sam Program zapošljavanja žena – Zaželi, koji se provodi na području Grada Preloga pod nazivom „Pomozi, Zaposli, Usreći“, financiraju se iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020. i Državnog proračuna RH.

Prijavi  na oglas je potrebno priložiti:

 1. Životopis,
 2. Presliku osobne iskaznice,
 3. Presliku dokaza o stručnoj spremi,
 4. Izjava o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu.

Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu može se preuzeti u Gradu Prelogu, Upravnom odjelu za upravu i društvene djelatnosti, Glavna 35, Prelog, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na Internet stranici Grada Preloga: www.prelog.hr.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od objave ovog oglasa, tj. prijave se mogu podnositi do 07. veljače 2018. godine. Prijave se dostavljaju osobno u pisarnicu Grada Preloga ili poštom, na adresu Grad Prelog, Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti, Glavna 35, Prelog, uz naznaku: „Pomozi, Zaposli, Usreći“.

Oglas je objavljen na službenim stranicama Grada Preloga i Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati.

O rezultatima oglasa kandidatkinje će biti obaviještene u roku od 8 dana od isteka roka za prijavu.

 

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

Datoteke uz članak
Izjava Pomozi, Zaposli, Usreći.doc    Izjava "Pomozi, Zaposli, Usreći" 131.50 kB
Prijava na oglas Pomozi, Zaposli, Usreći.doc    Prijava na oglas "Pomozi, Zaposli, Usreći" 130.50 kB
oglas-zaželi finalno.pdf    OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta "Pomozi, Zaposli, Usreći" na području Grada Preloga 68.75 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr