SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Niz mjera za pomoć fizičkim i pravnim osobama

Fotografije uz članak 4
30.04.2020

U četvrtak, 30. travnja, svoju je 16. sjednicu održao Stručni kolegij gradonačelnika Grada Preloga. Na dnevnom se redu našao niz točaka, koje će se uputiti Gradskom vijeću Grada Preloga. Gradsko vijeće Grada Preloga, svoju će sljedeću sjednicu održati, u četvrtak 7. svibnja. Tako se, na ovoj sjednici Stručnog kolegija, razgovaralo o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga, o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja jug u Prelogu te o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok. Na dnevnom su se redu našli i prijedlozi odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga te Odluke o socijalnoj skrbi, zatim o izmjenama odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika, o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga te o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini.

Odlukom o porezima Grada Preloga utvrđene su dvije vrste lokalnih poreza i to porez na potrošnju i porez na korištenje javnih površina. Zbog poznate situacije s bolesti COVID – 19 i mjera koje su donijete od strane Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a kojima se ograničava i u nekim djelatnostima i potpuno obustavlja rad određenih djelatnosti, uočena je potreba pomoći gospodarstvu koje djeluje na području Grada Preloga kao i fizičkim osobama. Tako se pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine oslobađaju obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina u 2020. godini.

U potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade gospodarski subjekti, obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji nisu obavljali svoju djelatnost zbog Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine. Navedenom odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske djelomično je omogućen rad ugostiteljskih objekata na način da mogu pružati uslugu pripreme i dostave hrane te usluge smještaja. Gospodarski subjekti u ugostiteljstvu koji su radili na taj način te subjekti koji pružaju uslugu smještaja, djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to u visini od 80 % utvrđene  obveze. Ova oslobođenja vrijede za period važenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Gospodarski subjekti koji su poslovali za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID–19, zbog rada u otežanim uvjetima poslovanja, djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to u visini od 30% utvrđene obveze. Ovo oslobođenje vrijedi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19. Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 donijeta je dana 11. ožujka 2020. godine. Osim pomoći gospodarstvu, ovom Odlukom o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi oslobađaju se plaćanja komunalne naknade i fizičke osobe koje su ostale bez posla uslijed epidemije bolesti COVID-19. Oslobađanje plaćanja komunalne naknade vrijedi za vrijeme trajanja nezaposlenosti te se može ostvariti samo putem zahtjeva fizičke osobe.

Također, predlaže se smanjenje iznosa naknada članovima Gradskog vijeća Grada Preloga, predsjedniku Gradskog vijeća Grada Preloga, predsjednicima mjesnih odbora i predsjednici Savjeta za socijalnu skrb kao i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te članovima mjesnih odbora te zamjeniku gradonačelnika. Sve naknade se smanjuju za 15 %.

Kolegij gradonačelnika razgovarao je i o prijedlozima Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog te Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga.  Kolegij gradonačelnika donio je Odluku o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Preloga, Odluku o oslobađanju plaćanja dijela ekonomske cijene programa predškolskog odgoja roditelja djece u Dječjem vrtiću Fijolica Prelog te Odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Preloga. Temeljem odluke gradonačelnika o obustavi provođenja programa predškolskog odgoja na području Grada Preloga od 13. ožujka 2020. godine i 30. ožujka 2020. godine Dječji vrtić Fijolica Prelog ne pruža svoje usluge. Djeca nisu boravila u Dječjem vrtiću od 16. ožujka 2020. godine te se roditelje djece oslobađa plaćanja dijela ekonomske cijene - njihove obveze u visini od 50% za ožujak, a za travanj 2020. godine u visini od 100%. Oslobađaju se plaćanja ugovorene zakupnine subjekti koji nisu obavljali svoju djelatnost zbog Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine. Radi se o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Preloga koji su u zakupu temeljem sklopljenih ugovora u zakupu u Čehovcu i Oporovcu (ugostiteljska djelatnosti) i Draškovcu (frizer). Radi se o ukupnom mjesečnom iznosu od 15.287,64 kn.

Stručnom kolegiju gradonačelnika su, uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, prisustvovali i  zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki, njegov zamjenik Dražen Novak, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Poredoš, voditeljica Odsjeka za proračun i financije Sandra Hlišć te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava