SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Nova internetska stranica Turističke zajednice Grada Preloga

Fotografije uz članak 1
23.02.2021

Iako je 2020. godina bila izazovna za sve nas, puna uspona, padova i nesigurnosti, Turistička zajednica Grada Preloga i Grad Prelog ulagali su u daljnji razvoj Preloga kao turističke destinacije te poboljšanje prepoznatljivosti našeg grada na turističkoj karti Hrvatske. Uz postavljanje Info punkta u središtu Preloga i uz suradnju tvrtke Smart Tourist, razvila se i internetska stranica www.tz-prelog.hr na kojoj su predstavljeni turistički aduti Grada Preloga. Sadržaj stranice će se tjedno nadopunjavati, proširivati i mijenjati. Stranica je neiscrpno vrelo ideja i ponude Grada Preloga. Svi dionici u turizmu na području Grada Preloga pozvani su na suradnju s Turističkom zajednicom Grada Preloga u svrhu kreiranja sadržaja i proširivanja ponude. Javite nam se na tz@prelog.hr ili p.bobic@prelog.hr ili na broj telefona 040/638-694. Potražite nove internetske stranice na adresi:

https://www.tz-prelog.hr/hr/

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr