SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Obavijest iz Međimurskih voda d.o.o.

Fotografije uz članak 1
07.06.2024

Djelatnici Međimurskih voda d.o.o. obišli  su sva domaćinstva na području obuhvata – “Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Preloga – Dogradnja sustava na području Prelog Jugoistok“, a čije je priključenje predviđeno u sklopu realizacije projekta financiran iz proračuna Grada Preloga.

S obzirom da je priključenost stanovništva na javni sustav odvodnje  jedan od  glavnih indikatora opravdanosti projekta, pozivaju se sva preostala kućanstava, a s kojima do sada nje izrađena skica priključenja  kao pred uvjet za sklapanje Ugovora o priključenju (jer ih djelatnici Međimurskih voda d.o.o. nisu zatekli doma ili se nisu naknadno javili), da se najkasnije  do 15.06.2024. jave u Međimurske vode  d.o.o  kako bi dogovorili  način i mjesto priključenja svoje nekretnine na sustav odvodnje.

Za sva kućanstva, a za koja se vlasnici neće javiti do navedenog datuma  kako bi dogovorili  način i mjesto priključenja svoje nekretnine na sustav odvodnje, izvesti će se priključak sa šahtom i to pozicioniran u osi kolnog ulaza 1 m iza ulične ograde odnosno 1 m iza međe.

Zbog toga što su Međimurske vode d.o.o. rokovima ograničeni do kada trebaju dostaviti Izvođaču svu potrebnu dokumentaciju odnosno skice budućih priključaka, a sve u cilju što manjeg stvaranja nepotrebnih nejasnoća oko samih priključaka u fazi gradnje, nepotrebnih troškova i gubljenja vremena kod izgradnje kućnih priključaka ponovnim vraćanjem Izvođača na lokaciju i sl., mole se svi stanovnici, odnosno vlasnici kućanstva da se jave na ovaj apel.

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr