SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode mraza

Fotografije uz članak 1
26.03.2020

Župan Međimurske županije Matija Posavec donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode mraza, a Odluka stupa na snagu 26. ožujka 2020. godine.

Proglašava se prirodna nepogoda za područje Međimurske županije, zbog mraza praćenog snažnim sjevernim vjetrom 22., 23., 24., i 25. ožujka 2020. godine, čija je posljedica smrzavanje, oštećenje i očekivano značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda u voćnjacima te na pojedinim povrtlarskim kulturama.

Ovisno o lokaciji, zabilježene su temperature od -2 do -3,2°C praćene snažnim sjevernim vjetrom koji je dodatno hladio voćke u osjetljivoj fenofazi pred cvatnju ili u samoj cvatnji.

Trenutno je nemoguće procijeniti koliko je stvarno oštećenje, to će biti vidljivo tek u kasnijim fazama vegetacije, stoga Zakon propisuje rok od 50 dana za konačnu procjenu štete.

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda propisani su slijedeći rokovi:

  • 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode za prijavu štete od strane oštećenih.
  • 15 dana od dana proglašenja prirodne nepogode općinska i gradska povjerenstva unose sve prijavljene štete u Registar šteta.
  • 50 dana za konačnu procjenu štete.

Uzimajući u obzir mjere za suzbijanje pandemije koje se odnose između ostalog i na ograničeno kretanje te djelovanje u svim segmentima poslovanja,  neupitno je i otežano postupanje prilikom dostave podataka o nastalim štetama kao i procjena šteta od strane općinskih odnosno gradskih povjerenstava u zakonom propisanim rokovima. Zbog navedenog,  Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda putem telefonske sjednice donijelo je Zaključak kojim se, zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa omogućuje unos podataka o štetama nastalim uslijed prirodnih nepogoda i izvan zakonom propisanih rokova, sve do okončanja mjera koje se odnose na suzbijanje širenja pandemije na području Republike Hrvatske.

Shodno svemu navedenom, župan Međimurske županije Matija Posavec, temeljem Odluke zadužuje gradska i općinska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda, te da konačnu procijenjenu štetu prijave županijskom povjerenstvu putem Registra štete u roku od 50 dana od dana proglašenja prirodne nepogode.

Oštećenici štetu nastalu na području Grada Preloga prijavljuju Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda putem propisanog obrasca, ISKLJUČIVO dostavom elektroničkim putem na adrese info@prelog.hr i/ili ured-grada@prelog.hr .

S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, a što posljedično dovodi do onemogućavanja određenog broja dionika u postupku prijave i procijene šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda, Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda donijelo je Zaključak, kojim se odgađaju rokovi za dostavu podataka. Citiramo:

„Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa, odgađaju se rokovi za dostavu podataka o štetama nastalim uslijed prirodnih nepogoda propisanih Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019).

Odgoda zakonom propisanih rokova za dostavu o nastalim štetama vrijedi sve do okončanja izvanredne situacije uzrokovane korona virusom i odnosi se na područje cijele Republike Hrvatske.“

Kao obavezan prilog obrascu za prijavu štete, prilaže se isključivo preslika Upisnika poljoprivrednih gospodarstava za 2020. godinu te se Identifikacijski broj Arkod parcele, kulture i površine iz Upisnika moraju podudarati sa prijavljenim podacima na obrascu za prijavu štete.

Sve prijave štete koje kao prilog nemaju odgovarajuće popunjen Upisnik za 2020. godinu te u kojima se prijavljeni podaci na obrascu za prijavu štete ne podudaraju sa podacima iz Upisnika neće se uzeti u razmatranje.

Oštećena imovina koja je osigurana od rizika kod osiguravateljskog društva ne prijavljuje se budući da prema Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br.73/97) nema pravo na pomoć iz državnog proračuna.

Datoteke uz članak
Odluka o proglašenju prirodne nepogode mraza.pdf    Odluka o proglašenju prirodne nepogode mraza 45.52 kB
OBRAZAC Prijava štete.docx    OBRAZAC - PRIJAVA ŠTETE 15.33 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr