SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Zaštita osobnih podataka 

Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Fotografije uz članak 1
04.06.2018

U skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list 119 od 04. 5. 2016. godine) (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka) Grad Prelog dana 28. svibnja 2018. godine dostavlja sljedeću obavijest. Opća uredba o zaštiti podataka uređuje pravila vezana uz zaštitu pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka. Općom uredbom o zaštiti podataka štite se temeljna prava i slobode pojedinca a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka. Obrada osobnih podataka je zakonita i nužna je radi poštivanja pravnih obaveza Grada Preloga, za izvršavanje zadaće od javnog interesa Grada Preloga, odnosno pri izvršavanju službene ovlasti Grada Preloga. Obrada se provodi s odgovarajućim zaštitnim mjerama Grada Preloga te se odnosi na različite podatke o stanovništvu Grada Preloga.

Osobni podaci stanovništva se ne smiju priopćiti nikome izvan Grada Preloga bez privole ispitanika (stanovništva). Ispitanik ima pravo dobiti od Grada Preloga potvrdu da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, postojanju prava da od Grada Preloga zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu, pravo na podnošenje pritužbe Agencije za zaštitu osobnih podataka, o izvoru osobnih podataka te postojanju automatiziranog donošenja odluka. Grad Prelog je dužan, u slučaju povrede osobnih podataka koji će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti ispitanika o povredi osobnih podataka. Grad Prelog je dužan olakšati ostvarivanje prava ispitanika, ne smije odbiti postupiti po zahtjevu ispitanika u svrhu ostvarivanja njegovih prava. Grad Prelog je dužan na zahtjev ispitanika pružiti sve tražene informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odugovlačenja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Grad Prelog je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka i to:

Miljenka Radović, mag.iur.

Prelog, Glavna 35

Tel.: 040 638 - 687

Fax: 040 638 - 691

e-mail: tajnica@prelog.hr  

Datoteke uz članak
Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka.pdf    Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka 65.63 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava