SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Obnova crkve sv. Lovre u Cirkovljanu

Fotografije uz članak 1
27.07.2020

Cirkovljan - mjesto je dobilo ime po crkvi, cirkvi – Cirkovljan, po vjerskome objektu – crkvi sv. Lovre, koje je središte mjesta i života. U središtu mjesta od davnina stoji drevna crkva posvećena sv. Lovri, rimskom đakonu i mučeniku Katoličke crkve. On je zaštitnik mjesta Cirkovljan, a blagdan se slavi 10. kolovoza. Posebnost Cirkovljana je baš u tome da se svugdje slavi proščenje na blagdan sveca zaštitinika, a u Cirkovljanu se slavi Lovreče.

Cirkovljan kao mjesto postoji od davnina, a crkva se u prvim kanonskim spisima spominje već 1334. godine. Najvjerojatnije je ona kroz nekoliko stoljeća bila i župna crkva; možda za cijeli ovaj dio Međimurja oko Preloga. Oko crkve, kao i svugdje ta stara vremena, postojao je i trg koji je najčešće bio i mjesto trgovanja oko kojega su se onda naselja razvijala i napredovala.  Crkva je najznačajniji vjerski i kulturni spomenik. Ona je sa svojim tornjem sigurni orijentir i iz bliza i iz daleka. Kada god bi ljudi se vraćali, bilo iz bliza, a pogotovo iz daleka, umorni ili opterećeni svakidašnjicom, taj simbol ih je uvijek dočekivao i budio u njima radost i veselje.

Prvi spomen cirkve (crkve) u Cirkovljanu je vizitacija arhiđakona Ivana iz 1334. godine. Crkva je, sigurno već i prije sagrađena i otuda predpostavka da je vjerojatno bila Župna crkva Preloga. Npoznato nam je kako je ta crkva izgledala. Poslije te, sagrađena je crkva u gotičkom stilu sa nadsvođenim svetištem i visokim i uskim prozorima. Nedavno su u temeljima otkriveni ostaci rustičnih kontrafora, a izvana je i sada vidljivo djelomično sačuvano gotičko svetište na kojem se izvana jasno vide zazidani gotički prozori i četiri gotičke glave. Ta je crkva karajem 18. stoljeća barokanizirana, a lađa crkve je izmjenjena. Današnja crkva je jednobrana: duga je 17,5 a široka 6 metara. Ima polukružno svetište, a izvana poligonalno, što nam govori o njezinoj gotičkoj prošlosti s ostacima gotičkih prozora i kontrafora uz zidove. Na njezinom se zapadnom pročelju, kao što je bilo u starini uobičajeno, nalazi zvonik visok trideset i četiri metra kroz koji se na dvoja vrata ulazi u crkvu. Zvonik ima kasno barokno-klasicističke oznake, a građen je između 1813. i 1825. godine. Na sjevernoj strani crkve nadograđena je sakristija na čijem ulaznom portalu je uklesana godina 1784., što upućuje na vrijeme njezine gradnje. Na južnoj fasadi crkve naslikan je sunčani sat s prikazom krajolika. Vjerojatno je prikazana crkva sv. Lovre i rijeka Drava koja teče pokraj Cirkovljana, a potpisana je: R. Balaš  iz Preloga, 1915.godine.

U crkvi sv. Lovre u Cirkovljanu na glavnom oltaru u sredini nalazi se velika slika sv. Lovre (ulje na platnu), a uz nju su smješteni kipovi sv. Petra i Pavla, izrađeni u drvu. Ta se tri sveca u starim crkvama često nalaze zajedno – zajedno su i zaštitnici Rima. Drveni kipovi spomenutih svetaca potječu iz ranijih vremena, možda iz priješnje cirkovljanske, preloške ili koje druge crkve. Oltar je iz orahova drva izradio varaždinski stolar Antun Pitsch. U središnjem dijelu olatra je oltarna pala koja prikazuje spomenutog sveca. Sliku sveca naslikao je poznati talijanski slikar Jakob Brollo iz Gemone del Friulli.

U cirkovljanskoj crkvi se uz glavni oltar sv. Lovre nalaze i dva bočna (pokrajnja) oltara: sv. Barbara te sv. Fabijan i Sebastijan. Njih je iz orahova drva izradio, kao i glavni oltar, varaždinski stolar Antun Pitsch. U središnjem dijelu svakog oltara je oltarna pala koja prikazuje spomenute svece. Slike svetaca naslikao je već spomenuti talijanski slikar Jakob Brollo. Oltari su spomenuti već u kanonskoj vizitaciji 1841. godine. U crkvi se nalazi, lijepa sačuvana prpovjedaonica koja je starija i od spomenutih oltara te stare, veoma vrijedne orgulje. Uz to nabavilo se i veliko brončano raspelo koje je izradio Juraj Škarpa te Križni put ak. kipara i prof. Krune Bošnjaka kao i reljef Djeca pred sv. Papom Ivanom Pavlom II.; ak. kipar Anđelko Odak izradio je u bronci kip Svete obitelji i kardinala Alojzija Stepinca. Unutrašnjost broda i svetište crkve oslikao je 1844. godine, na starije zidne oslike, iluzionističkim zidnim oslikom slikar Klumpar; a isti su sada u tijeku obnove koju prikazuje i ovaj dokumentarni film Studia  “Vipro”.

Pogledajte vido film Obnova crkve sv. Lovre u Cirkovljanu 2020.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr