SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

20.06.2024
Datoteke uz članak
Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu 234.20 kB
Odluka o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog Odjel Draškovec ustanovi Dječji vrtić Fijolica.pdf    Odluka o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog Odjel Draškovec ustanovi Dječji vrtić Fijolica 154.95 kB
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan .pdf    Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan 100.35 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 106.38 kB
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga.pdf    Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga 108.42 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga.pdf    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga 102.73 kB
Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika.pdf    Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 97.40 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu 156.78 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2024. godini.pdf    Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2024. godini 105.65 kB
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2024. godinu.pdf    Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2024. godinu 138.47 kB
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2024. godinu.pdf    Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2024. godinu 142.68 kB
Zaključak o prodaji nekretnine u k.o. Prelog (Ulica V. Nazora 48).pdf    Zaključak o prodaji nekretnine u k.o. Prelog (Ulica V. Nazora 48) 102.06 kB
Zaključak o kupnji nekretnine u k.o. Prelog (Glavna ulica 63).pdf    Zaključak o kupnji nekretnine u k.o. Prelog (Glavna ulica 63) 88.82 kB
Zaključak o kupnji nekretnine u k.o. Čehovec (Glavna ulica 104).pdf    Zaključak o kupnji nekretnine u k.o. Čehovec (Glavna ulica 104) 89.38 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr