SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

01.10.2020
Datoteke uz članak
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga na dan 30.06.2020..pdf    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga na dan 30.06.2020. 684.54 kB
Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Preloga.pdf    Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Preloga 108.90 kB
Odluka o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga.pdf    Odluka o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga 148.71 kB
Odluka o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga.pdf    Odluka o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga 131.97 kB
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga 114.40 kB
Odluka o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga 120.14 kB
Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 263.26 kB
Odluka o imenovanju ravnateljice Doma kulture Grada Preloga.pdf    Odluka o imenovanju ravnateljice Doma kulture Grada Preloga 78.42 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o  izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga.pdf    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga 90.10 kB
Odluka o imenovanju ulica u Mjesnom odboru Čehovec.pdf    Odluka o imenovanju ulica u Mjesnom odboru Čehovec 113.07 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr