SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

25.06.2021

1. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.

I. Izmjene i dopune  Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu

OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu

2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

3. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

4. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu.

5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu.

6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2021. godini.

7. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića FIJOLICA, PO Draškovec“.

8. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu.

9. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti.

10. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje.

11. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine.

12. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno gospodarstvo.

13. Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

14. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga.

15. a) Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga.

      b) Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.

      c) Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.

16. Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica.

17. Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.

18. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga.

19. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača Grada Preloga.

 

Datoteke uz članak
OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2021. godinu.pdf    OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 332.53 kB
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 659.39 kB
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu 646.97 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2021. godini.pdf    Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2021. godini 211.07 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 320.26 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 267.44 kB
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića FIJOLICA, PO Draškovec“.pdf    Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića FIJOLICA, PO Draškovec“ 189.49 kB
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu.pdf    Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu 190.51 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje 185.43 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu 568.40 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga 185.62 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za potrošače Grada Preloga.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača Grada Preloga 185.33 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 185.86 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 185.92 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga 185.13 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine 185.08 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno gospodarstvo.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno gospodarstvo 185.04 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti 185.32 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga 357.52 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 185.45 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 356.28 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica 185.21 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr