SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 21. sjednice Gradskog vijeća

28.12.2016
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG 
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
 
 
KLASA:  021-05/16-01/38
URBROJ: 2109/14-02-16-01
Prelog, 22.12.2016.
 
 
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga  („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i5/13.)
 
s a z i v a m
 
21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 28.12.2016. godine (SRIJEDA) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.
 
D N E V N I    R E D
 
1. Donošenje Strategije razvoja poduzetničkog okruženja Grada Preloga do 2020. godine
14. Donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa.(materijal u prilog)
  
 
NAPOMENA
Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika;
- aktualnih 30 minuta.
 
 
 
Poštovanje,
 
 
 
                                                                                            PREDSJEDNIK:
                                                                                      Goran Gotal, dipl.iur. v.r.    
 
 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr