SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Kolegij gradonačelnika 

Odluke 5. kolegija gradonačelnika

15.03.2018

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2017.).  (materijal u prilogu)

2. Prijedlog Statuta Grada Preloga.

3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

5. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

    c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 

    d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

6. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu) 

8. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini.  (materijal u prilogu)

   b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura – Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (MURA REGION EGTC). (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, Ulica M.Gupca (kat.čest.br. 8090/345). (materijal u prilogu)

14. a) Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

     b) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Fijolica Prelog. (materijal u prilogu)

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju članova  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica Prelog. (materijal u prilogu)

17. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)

     b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)

18. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UREĐENJA I ODRŽAVANJA GROBLJA ZA 2017. GODINU

19. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O OBAVLJANJU POSLOVA NAPLATE PARKIRANJA NA PODRUČJU GRADA PRELOGA ZA 2017. GODINU

20. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2017. godine. (materijal u prilogu)

ZAPISNIK O POPISU IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBVEZA GRADA PRELOGA NA DAN 31.12.2017.

IZVOD OTVORENIH STAVAKA DOBAVLJAČA NA DAN 31.12.2017.

IZVOD OTVORENIH STAVAKA KUPACA NA DAN 31.12.2017.

IZVOD OTVORENIH STAVAKA OSTALIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2017.

PRIJEDLOG ZA RASHOD OSNOVNIH SREDSTAVA NA DAN 31.12.2017.

PRIJEDLOG ZA RASHOD SITNOG INVENTARA NA DAN 31.12.2017.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA DAN 31.12.2017.

21. Procjena rizika od velikih nesreća Grada Preloga – prezentacija. (Franjo Logožar)

22. Informacije, pitanja, prijedlozi.

Datoteke uz članak
Izvještaj o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Izvještaj o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2017. godinu 209.06 kB
Izvješće o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Izvješće o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2017. godinu 160.37 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2017. godinu 114.90 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, potraživanja i obveza Grada Preloga na dan 31. prosinac 2017. godine..pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, potraživanja i obveza Grada Preloga na dan 31. prosinac 2017. godine. 109.00 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja groblja za 2017. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja groblja za 2017. godinu 115.69 kB
Inventurna komisija - Zapisnik o popisu imovine, potraživanja i obveza Grada Preloga na dan 31.12.2017.pdf    Inventurna komisija - Zapisnik o popisu imovine, potraživanja i obveza Grada Preloga na dan 31.12.2017 144.09 kB
Inventurna komisija - Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2017.pdf    Inventurna komisija - Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2017 107.74 kB
Inventurna komisija - Prijedlog za rashod sitnog inventara na dan 31.12.2017.pdf    Inventurna komisija - Prijedlog za rashod sitnog inventara na dan 31.12.2017 125.28 kB
Inventurna komisija - Prijedlog za rashod osnovnih sredstava na dan 31.12.2017.pdf    Inventurna komisija - Prijedlog za rashod osnovnih sredstava na dan 31.12.2017 130.08 kB
Inventurna komisija - Izvod otvorenih stavaka ostalih potraživanja na dan 31.12.2017.pdf    Inventurna komisija - Izvod otvorenih stavaka ostalih potraživanja na dan 31.12.2017 126.47 kB
Inventurna komisija - Izvod otvorenih stavaka kupaca na dan 31.12.2017.pdf    Inventurna komisija - Izvod otvorenih stavaka kupaca na dan 31.12.2017 114.29 kB
Inventurna komisija - Izvod otvorenih stavaka dobavljača na dan 31.12.2017.pdf    Inventurna komisija - Izvod otvorenih stavaka dobavljača na dan 31.12.2017 172.68 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr