SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održan sastanak Upravnog odbora Energetske udruge građana „Zeleni Prelog“

Fotografije uz članak 4
24.09.2021

U četvrtak, 23. rujna 2021. godine, pod predsjedanjem predsjednika Marsela Radikovića održan je sastanak Upravnog odbora Energetske udruge građana „Zeleni Prelog“, s ciljem informiranja članova o dosad provedenim aktivnostima vezano uz reguliranje pravnog statusa iste kao i o planiranim akcijama u narednom razdoblju. U proteklom razdoblju od osnivačke skupštine, pripremljena je dokumentacija koja je bila potrebna kako bi se Udruga mogla i formalno osnovati te je taj proces pri završetku.

Što se pak daljnjih aktivnosti udruge tiče, s obzirom da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 15.09.2021. raspisao javni poziv za neposredno sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, u suradnji s MENEA-om i Gradom Prelogom planira se organizirati informativna radionica za građane o uvjetima prijave na natječaj. U sklopu te radionice građane će se informirati i o samoj novoosnovanoj udruzi te ih pozvati da se i sami uključe u njezin rad. Radionica će se održati 29.09.2021. (srijeda) u prostorijama Multimedijalne dvorane Muzeja Croata Insulanus, Glavna 33, 2 kat s početkom u 18,00 sati.

Udruga se uključila u rad stručnog udruženja Hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave (HRO CIGRE) koje je kao stručna udruga u okviru svojeg djelovanja pokrenula više stručnih sekcija, među kojima je i Sekcija S3 – Suradnja s udrugama obnovljivih izvora električne energije. Isto tako, Udruga i Grad Prelog su predali prijavu na poziv za korištenje stručne podrške Zelene energetske zadruge u edukaciji građana i razvoju projekata obnovljivih izvora energije, kao i davanju stručne podrške gradovima u energetskoj tranziciji. Na sastanku su predstavnici Grada Preloga informirali Upravni odbor o tijeku implementacije pilot projekta sunčane elektrane na krovu Dječjeg vrtića Fijolica u sklopu projekta ENES-CE, te o budućim planiranim aktivnostima u cilju poticanja korištenja obnovljivih izvora energije i provedbi mjera energetske učinkovitosti na području Grada.

 

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr