SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana 4. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

30.11.2017

U prostorima Gradske vijećnice Grada Preloga održana je 4. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga, kojom je predsjedao predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki. U uvodnih, aktualnih 30 minuta, vijećnici  su gradonačelniku Ljubomiru Kolareku postavljali pitanja, a nakon aktualnog sata na dnevnom redu našlo se 16 točaka. Donijeta je odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2017. godinu. Tako će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, uz Dan Grada Preloga, priznanja, Plakete Grada Preloga primiti: Udruga žena „Priločko srce“, Caritas Župe sv. Jakoba Prelog, Marija Markač, Vinko Kemec i Ivan Višnić, a Grb Grada Preloga Mirjana Hržić, Mirko Švenda te vlč. Antun Štefan.

 

Donijet je i Proračun Grada Preloga za 2018. godinu. U obrazloženju proračuna navodi se da su ukupni prihodi i primici proračuna Grada Preloga za 2018. godine planirani u iznosu od 50.890.000,00 kuna što je za 45% više od razine aktualnog plana tekuće proračunske godine, dok je iznos istih u projekciji za naredne dvije godine nešto manji. Navode se tako prihodi koje Grad planira ostvariti tijekom 2018. godine za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata koje će provoditi. Brojni se projekti planiraju ostvariti sredstvima ministarstava te institucija i tijela Europske unije: projekti Happy bike, Aquacultural, Zelene oaze, Trs, Desco, nabava opreme za Dom kulture Čehovec i Dom kulture Čukovec, izgradnja Poduzetničkog centra Prelog i osnivanje potporne institucije, izgradnja komunalne infrastrukture Gospodarske zone Sjever Prelog, rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog, ZAŽELI – program zapošljavanja žena, izgradnja i rekonstrukcija lokalne ceste Draškovec – Čukovec sa spojem na državnu cestu D20, Interpretacijski centar Prelog, Sportska dvorana Draškovec.

 

Donijeti su Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Socijalni plan Grada Preloga, programi javnih potreba u kulturi i sportu, donijeta je Odluka o komunalnom redu, Plan gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017.-2022. godine, Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga, Odluka o davanju prethodne suglasnosti za provedbu izgradnje svjetlovodne telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga. U Savjet mladih Grada Preloga imenovani su: Lea Naranđa i Petar Horvat koje je predložio Forum mladih SDP-a te Dora Kalšan, Igor Horvat, Damjan Mikec, Marko Štefan, Iva Marciuš, Ivona Marciuš, Stela Krušelj, Karla Posavec, Ivan Kregar, Sara Kos, Maja Kos, Lorena Palačić koje predložila Udruga mladih EFEKT. Donijeta je i odluka o imenovanju ulice na Jugu u Prelogu, koja će nositi naziv Perutnica. Uz gradske vijećnike, predstavnike gradskih službi te predstavnike medija Sjednici Gradskog vijeća nazočili su i učenici Srednje škole Prelog, točnije, članovi izvannastavne aktivnosti – političke grupe “Vox Populi” sa profesoricama Sanjom Pigac i Mirelom Petković.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava